MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 33 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Pràctica I i II
  • CONTINGUT PRÀCTIC
  • DIBUIX ARQUEOLÒGIC
  • LABORATORIS
  • LABORATORI
  • Slide silex

L’arqueologia és la ciència que estudia les societats humanes del passat i la seva evolució mitjançant la interpretació del registre material recuperat a partir de les prospeccions, excavacions i altres tipus d’intervencions.
El coneixement del passat és fonamental per entendre la realitat actual.

A qui s’adreça?

El Grau d’Arqueologia s’adreça a tots aquells i aquelles interessats en el passat de la Humanitat. Permetrà conèixer des dels orígens de la humanitat durant la prehistòria fins als grans imperis, el nostre passat d’èpoques, medieval i així com el coneixement material de les cultures contemporànies.

Per què a la UB?

El Grau d’Arqueologia es recolza en una estructura científica i de recerca de primera qualitat reconeguda en els rànquings internacionals universitaris. Els nombrosos Grups de Recerca de Qualitat dedicats a l’Arqueologia a la UB, desenvolupen projectes de recerca nacionals i internacionals de gran rellevància que són el marc ideal com a complement formatiu de l’alumnat.

El Grau d’Arqueologia de la UB té un professorat nombrós i que ocupa totes les branques de coneixement que cal impartir en la docència.

El nostre Grau afavorirà també la mobilitat nacional i internacional amb convenis amb universitats seleccionades.

El Grau d’Arqueologia de la UB és un grau amb un contingut pràctic molt important.

La ubicació de la Facultat de Geografia i Història al Raval la converteix en un centre idoni per la seva facilitat d’accés i la interacció amb un gran nombre d’institucions culturals del seu entorn immediat. L’edifici disposa d’una biblioteca especialitzada, d’aules d’informàtica, tres laboratoris dedicats a l'arqueologia, un d'ells per a l'aplicació de tècniques pròpies de les ciències experimentals i un camp de pràctiques sobre un jaciment real a la pròpia Facultat.

El Grau d’Arqueologia de la UB té endemés 11 camps d’excavació repartits per tot el territori català que permeten als estudiants realitzar les dues assignatures obligatòries de pràctiques.

.