MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:

Admissió des de les PAU: taula de ponderacions
Admissió des dels CFGS: taula de correspondències

Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers És interessant i recomanable que tinguis:

Bon nivell d'expressió oral i escrita.

Comprensió lectora i actitud analítica.

Coneixement d'una llengua estrangera per llegir bibliografia i poder seguir les possibles ofertes formatives en una altra llengua.

Coneixements bàsics d'informàtica.