MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.

- Professorat 2n Curs -

Història Medieval
Coordinadora: Dra. M. Karen Álvaro

Professorat:
Dra. M.Karen Álvaro Grups A i B


Història Moderna
Coordinador: Dr. Agustí Alcoberro

Professorat:
Dr. Agustí Alcoberro Grups A i B
Dra. M. Adela Fargas, Grup B

Metodologia Arqueològica II
Coordinador: Dr. Xavier Mangado

Professorat:
Dra. M.Àngels Petit , Grup A
Dr. F. Xavier Oms, Grup B
Dr. Francesc Tuset Grups A i B
Epigrafia i Numismàtica
Coordinador: Dr. Antonio Aguilera

Professorat:
Dr. Antonio Aguilera Grup A
Dr. Lluís Pons Grup B

Història Contemporània
Coordinadora: Dr. Antoni Vives

Professorat:
Dr. Antoni Vives Grup A
Dr. Joan Vilarroya Grup B

Metodologia Arqueològica III
Coordinador: Dr. Fco. Javier López

Professorat:
Dr. Fco Javier López grups A i B
Dr. Xavier Mangado Grups A i B
Dra. Verónica Martínez Grups A i B
Topografia  Arqueològica i Dibuix de Camp
Coordinador: Dr. Francesc Tuset

Professorat:
Dr. Francesc Tuset Grups A i B
Sr. Josep A. Benyseny, Grups A i B
Fonts Escrites i Documentals
Coordinador: Dr. Carles Buenacasa

Professorat:
Dr. Ignasi Garcés, Grups A i B
Sr. Ivan Casado, Grup A
Sr. Mateu Bridgewater, grup B
Dra. Teresa Abelló, Grup A
Dra. Gemma Torres, Grup B