MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.

Horaris assignatures 1er, 2on, 3er i 4art curs del Grau d'Arqueologia - Curs 2017 / 2018

Horari
Q1 (dilluns, dimarts i dimecres)
Q1 (dijous i divendres)
Q2 (dilluns, dimarts i dimecres)
Q2 (dijous i divendres)
8/9:30
H.Moderna A,
Geoarqueologia, Territori i Paisatge A
Art i Història A,
Epigrafia i Numismàtica A,
Dib. de mat. arqueo. i tract. de la imatge A
H. Contemporània A,
H. Medieval d’Espanya A
 
Llatí A,
Exercici de la professió A,
Hispana Antiga A
9:30/11:00
Metodologia Arqueològica I A
Arqueo.Prehistòrica i Protohistòrica A, 
Arqueologia Medieval i Postmedieval A 
Antropologia i Història A,
Metodologia Arqueològica II A,
Últimes tendències en Arqueologia Medieval,
Art Prehistòric
Prehistòria A,
Arqueologia de les èpoques Clàssica i Tardana A,
Història Medieval d’Espanya B
Arqueologia del Gènere A,
Topografia i dibuix de camp,
Material i tècniques de producció medieval,
Cultura ibèrica,
Hispana Antiga B,
H. Medieval de Catalunya A
11/12:30
Teoria i Pensament Arqueològic A,
H. Medieval A,
Geoarqueologia Territori i paisatge B,
Bioarqueologia, Antropologia biològica i forense A
Art i Història B
Epigrafia i Numismàtica B
Dibuix de materials arqueològics i tractament de la imatge B
Història Antiga A,
Metodologia Arqueològica III A,
Arqueometria i mètodes quantitatius A,
Història Medieval d’Espanya C
Llatí B,
Fonts Escrites i Documentals A,
Gestió del Patrimoni A,
Hispana Antiga C,
H. Medieval de Catalunya B
12:30/14
Metodologia Arqueològica I B,
H. Moderna B,
Arqueo.Prehistòrica i Proto. B,
Arqueologia Medieval i Postmedieval B
Antropologia i Història B
Metodologia Arqueològica II B
Prehistòria de Catalunya
Prehistòria B,
H. Contemporània B,
Arqueologia Clàssica i Tardana B
Arqueologia del Gènere B,
Fonts Escrites i Documentals B,
Exercici de la professió B,
H. Medieval de Catalunya C
14/15:30
Teoria i Pensament Arqueològic B,
H. Medieval B
Bioarqueologia, Antropologia biològica i forense B
Classificació estudi de materials del món antic,
Arqueologia de les èpoques Moderna i Contemporània,
Urbanisme i arquitectura del món antic
Història Antiga B,
Metodologia Arqueològica III B,
Arqueometria i mètodes quantitatius B
Topografia i dibuix de camp B,
Colonitzacions Mediterrànies,
Origens Humans
15:30/17
Història Medieval d’Espanya D
Gestió del Patrimoni B,
Hispana Antiga D,
H. Medieval de Catalunya D
17/18:30

Història Medieval d’Espanya E
Hispana Antiga E
18:30/20H. Medieval de Catalunya E
Assignatures de primer
Assignatures de segon Assignatures de tercer Assignatures de quart Optatives
  fora d’horari: Pràctiques I, Pràctiques II i Treball Final de Grau