MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Equipaments

Equipaments

La Universitat de Barcelona posa a disposició del Grau d’Arqueologia un seguit d’equipaments per tal de poder efectuar les classes teòriques i practiques.

Volem destacar els tres laboratoris d’arqueologia de la pròpia Facultat de Geografia i Història, les instal·lacions i laboratoris de les Facultats de Biologia (Antropologia biològica i forense) i de Física i Química (Laboratori de C14, Laboratori de Paleomagnetisme …), així com els Serveis científic-tècnics  de la Universitat.

La Facultat  de Geografia i Història té aules específiques pel treball amb ordinadors i aula SIG.

També té un camp de pràctiques arqueològiques en el mateix campus (el jaciment real de la Terrisseria Tarrés).

Igualment el Grau d’Arqueologia ha realitzat convenis de col·laboració amb diferents administracions i/o equips de recerca de jaciments arqueològics que li permeten  realitzar les assignatures de Treball de Camp I i II.