MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.

Com serà?

Aquest grau a la UB consta de 240 crèdits ECTS que s’organitzen en 8 semestres. Un grup de matèries permetrà a l’alumne endinsar-se en el coneixement de les metodologies pròpies de l’arqueologia introduint-se en les tècniques més novedoses de la disciplina. Altres matèries oferiran una visió global de l’evolució de les cultures que ens han precedit en el temps. A més, el grau incorpora pràctiques professionals en casos reals que són fonamentals per la formació dels futurs arqueòlegs i arqueòlogues.

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Geografia i Història

Tipus de matèria
Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB)
63
Obligatòria (OB)
129
Optativa (OT)
30
Pràctiques externes obligatòries
12
Treball de fi de grau obligatori
6
Crèdits totals
240