Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • avaluaciodocent@ub.edu

NOVETATS

23/01/2020

 

A principis de febrer començarà la convocatòria del procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UB.

 

Tota la informació mostrada en aquesta web pertany a la darrera convocatòria 2018. Pròximament actualitzarem la informació.

 


CONVOCATÒRIA D'AVALUACIÓ

 

Qui pot sol·licitar l'avaluació?

CONVOCATÒRIA 2019

Aquesta convocatòria està adreçada al professorat funcionari (catedràtic d'universitat, catedràtic d'escola universitària, titular d'universitat i titular d'escola universitària) i contractat (catedràtic contractat, agregat, col·laborador permanent i lector) de la UB, amb independència de si el seu règim laboral és fix o temporal/interinatge, que es troba en algun dels supòsits següents:

 • · Haver meritat un complement per mèrits docents a 31 de desembre de 2019 i que hagin transcorregut cinc anys des del darrer període avaluat favorablement als efectes de l'obtenció del complement autonòmic de docència.

 • · Estar en disposició de presentar-se per primera vegada a l'avaluació de l'activitat docent per trobar-se en els supòsits de reincorporació, primera avaluació o canvi de dedicació.

 • · Haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d'avaluació anteriors dutes a terme per la UB i no haver-s'hi presentat, haver-ne estat exclòs o haver obtingut una avaluació desfavorable. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud d'avaluació, en què pot incloure fins a quatre dels cinc anys avaluats negativament.

Com fer-ho?

L'avaluació de l'activitat docent del professorat consta de les següents fases:

FASE Descripció
1 Sol·licitud i encàrrec docent
2 Presentació de la documentació
3 Avaluació per part de la CADUB
4 Emissió de propostes a AQU Catalunya
5 Resolució definitiva

El professorat participant ha d'intervenir principalment en les dues primeres fases. A la fase 1 el professorat ha d'emplenar i signar electrònicament la sol·licitud i validar l'encàrrec docent corresponent al període que s'avalua, ambdues gestions s'han de fer simultàniament a través de l'aplicació ADP ubicada a la Carpeta Docent. Trobareu més instruccions per a aquesta primera fase a la guia d'ús.

Un cop finalitzada la primera fase i publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment, s'inicia la fase 2 de presentació de la documentació, on el professorat ha d'elaborar l'autoinforme. Aquesta gestió també es realitzarà a través de l'aplicació ADP. Al començament de la segona fase es publicarà la guia d'ús on trobareu les instruccions necessàries.

Recordeu que podeu seguir les fases del procediment i el termini de cadascuna al calendari i fases del procediment, i consultar l'estat actualitzat de l'avaluació a través de l'aplicació ADP dins de la Carpeta Docent.

 


Criteris d'avaluació
La informació sobre els requeriments exigits i els criteris d'avaluació es troben en les bases de la convocatòria i en el manual d'avaluació.
Suport al procediment

CONSULTES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'APLICACIÓ ADP

Per a consultes relacionades amb l'aplicació ADP disposeu de diferents vies de suport:

 • 1. Consultes presencials en la vostra facultat
 • Us podeu adreçar al Punt de Suport a la Docència del vostre Centre, ubicat al CRAI-Biblioteca.

 • 2. Consultes en línia
 • Podeu fer arribar la vostra consulta al Servei on-line d'Atenció als Usuaris del CRAI (S@U).
 • 3. Consultes telefòniques
 • Teniu a la vostra disposició el servei telefònic d'atenció del suport a la Docència (9340.34731 / 9340.34013).

 • 4. Correu electrònic
 • Disposeu del correu electrònic udcrai@ub.edu per enviar els vostres comentaris.

 

ALTRES CONSULTES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

Per qualsevol altre tipus de consulta poseu-vos en contacte amb el Gabinet Tècnic del Rectorat a través del correu electrònic avaluaciodocent@ub.edu.


excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 • Última actualització: 23-01-2020