Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • avaluaciodocent@ub.edu

NOVETATS

06/05/2022

 

Resolució de 5 de maig de modificació de la relació de persones admeses i excloses (publicada en data 6 de maig):

 • Annex

06/04/2022

 

Resolució de 6 d'abril: llista definitiva de persones admeses i excloses

(publicada en data 6 d'abril):

 • Llista definitiva de persones admeses
 • Llista definitiva de persones excloses

22/03/2022

 

Resolució de 22 de març: llista provisional d'admesos i exclosos

(publicada en data 22 de març):

 • Llista provisional d'admesos
 • Llista provisional d'exclosos

17/03/2022

 

La resolució provisional d'admesos i exclosos es publicarà dilluns 21 de març.

 

 

04/03/2022

 

D'acord amb la resolució de 3 de març de 2022, s'amplia el termini per a la presentació de les sol·licituds per un període addicional de 5 dies.

 

El termini finalitza el pròxim 14 de març.

 

 

21/02/2022

 

D'acord amb la resolució de 21 de febrer de 2022 i les bases de la convocatòria, s'obre la convocatòria 2021 del procés d'avaluació docent del professorat.

 

En el període comprès entre el 22 de febrer i el 7 de març, el professorat que pugui sol·licitar l'avaluació haurà de trametre la documentació oportuna des de l'aplicació ADP.

 

 

14/02/2022

 

NOVA CONVOCATÒRIA 2021

 

La segona quinzena de febrer començarà la convocatòria 2021 d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UB.

 

La informació mostrada en aquesta web pertany a la convocatòria 2020. Pròximament actualitzarem amb nova informació.

 


CONVOCATÒRIA D'AVALUACIÓ

 

Qui pot sol·licitar l'avaluació?

CONVOCATÒRIA 2021

Aquesta convocatòria està adreçada al professorat funcionari (catedràtic d'universitat, catedràtic d'escola universitària, titular d'universitat i titular d'escola universitària) i contractat (catedràtic contractat, agregat, col·laborador permanent i lector) de la UB, amb independència de si el seu règim laboral és fix o temporal/interinatge, que es troba en algun dels supòsits següents:

 • · Haver meritat un complement per mèrits docents a 31 de desembre de 2021 i que hagin transcorregut cinc anys des del darrer període avaluat favorablement als efectes de l'obtenció del complement autonòmic de docència.

 • · Estar en disposició de presentar-se per primera vegada a l'avaluació de l'activitat docent per trobar-se en els supòsits de reincorporació, primera avaluació o canvi de dedicació.

 • · Haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d'avaluació anteriors dutes a terme per la UB i no haver-s'hi presentat, haver-ne estat exclòs o haver obtingut una avaluació desfavorable. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud d'avaluació, en què pot incloure fins a quatre dels cinc anys avaluats negativament.

Com fer-ho?

L'avaluació de l'activitat docent del professorat consta de les següents fases:

FASE Descripció
1 Presentació de sol·licituds i acreditació de l'encàrrec docent
2 Presentació de la documentació
3 Avaluació per part de la CADUB
4 Emissió de propostes a AQU Catalunya
5 Resolució definitiva

El professorat participant ha d'intervenir principalment en les dues primeres fases. A la fase 1 el professorat ha d'enviar la sol·licitud al Gabinet Tècnic del Rectorat i validar l'encàrrec docent corresponent al període que s'avalua, ambdues gestions s'han de fer simultàniament a través de l'aplicació ADP ubicada a la Carpeta Docent. Trobareu més instruccions per a aquesta primera fase a la guia d'ús.

Un cop finalitzada la primera fase i publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment, s'inicia la fase 2 de presentació de la documentació, on el professorat ha d'elaborar l'autoinforme. Aquesta gestió també es realitzarà a través de l'aplicació ADP. Al començament de la segona fase es publicarà la guia d'ús on trobareu les instruccions necessàries.

Recordeu que podeu seguir les fases del procediment i el termini de cadascuna al calendari i fases del procediment, i consultar l'estat actualitzat de l'avaluació a través de l'aplicació ADP dins de la Carpeta Docent.

 


Criteris d'avaluació
La informació sobre els requeriments exigits i els criteris d'avaluació es troben en les bases de la convocatòria i en el manual d'avaluació.
Suport al procediment

CONSULTES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'APLICACIÓ ADP

Per a consultes relacionades amb l'aplicació ADP disposeu de diferents vies de suport:

 • 1. Consultes presencials en la vostra facultat
 • Us podeu adreçar al Punt de Suport a la Docència del vostre Centre, ubicat al CRAI-Biblioteca.

 • 2. Consultes en línia
 • Podeu fer arribar la vostra consulta al Servei on-line d'Atenció als Usuaris del CRAI (S@U).
 • 3. Consultes telefòniques
 • Teniu a la vostra disposició el servei telefònic d'atenció del suport a la Docència (9340.34731 / 9340.34013).

 • 4. Correu electrònic
 • Disposeu del correu electrònic udcrai@ub.edu per enviar els vostres comentaris.

 

ALTRES CONSULTES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

Per qualsevol altre tipus de consulta poseu-vos en contacte amb el Gabinet Tècnic del Rectorat a través del correu electrònic avaluaciodocent@ub.edu.


excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 • Última actualització: 10-05-2022