Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • avaluaciodocent@ub.edu

NOVETATS

29/09/2020

 

Resolució de 29 de setembre: llistat del professorat que no ha presentat la documentaciˇ requerida en el termini previst (publicada en data 29 de setembre):

 • Annex

 

15/09/2020

 

Esmenes a la documentaciˇ presentada en relaciˇ amb la convocat˛ria 2019

 

10/06/2020

 

Resolució de 10 de juny: llista definitiva d'admesos i exclosos

(publicada en data 10 de juny):

 • Llista definitiva d'admesos
 • Llista definitiva d'exclosos

02/06/2020

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS (COVID-19)

 

Amb efectes a 1 de juny de 2020 i d'acord amb la resolució del rector, es reprèn el còmput de terminis administratius.

 

En conseqüència, s'activen els terminis de la convocatòria d'avaluació docent, suspesa des del 14 de març. El pròxim 10 de juny es farà publica la relació definitiva d'admesos i exclosos i posteriorment, s'activarà la segona fase de presentació de la documentació.

 

Per a més informació, consulteu el calendari i fases del procediment.

 

17/03/2020

 

D'acord amb la resolució del rector, el c˛mput de terminis dels procediments de la Universitat va quedar suspŔs des del 14 de marš de 2020, coincidint amb la declaració de l'estat d'alarma.

 

Més informació: www.ub.edu/coronavirus

 

10/03/2020

 

Resolució de 10 de marš: llista provisional d'admesos i exclosos

(publicada en data 10 de març):

 • Llista provisional d'admesos
 • Llista provisional d'exclosos

17/02/2020

 

D'acord amb la resolució de 17 de febrer de 2020, s'obre la conovocatòria 2018 del procés d'avaluació docent del professorat.

 

En el període comprès entre el 18 de febrer i el 2 de març, el professorat que pugui sol·licitar l'avaluació haurà de trametre la documentació oportuna des de l'aplicació ADP.

 


CONVOCATÒRIA D'AVALUACIÓ

 

Qui pot sol·licitar l'avaluació?

CONVOCATÒRIA 2019

Aquesta convocatòria està adreçada al professorat funcionari (catedrÓtic d'universitat, catedrÓtic d'escola universitÓria, titular d'universitat i titular d'escola universitÓria) i contractat (catedrÓtic contractat, agregat, colĚlaborador permanent i lector) de la UB, amb independŔncia de si el seu rŔgim laboral Ús fix o temporal/interinatge, que es troba en algun dels sup˛sits segŘents:

 • · Haver meritat un complement per mèrits docents a 31 de desembre de 2019 i que hagin transcorregut cinc anys des del darrer període avaluat favorablement als efectes de l'obtenció del complement autonòmic de docència.

 • · Estar en disposició de presentar-se per primera vegada a l'avaluació de l'activitat docent per trobar-se en els supòsits de reincorporació, primera avaluació o canvi de dedicació.

 • · Haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d'avaluació anteriors dutes a terme per la UB i no haver-s'hi presentat, haver-ne estat exclòs o haver obtingut una avaluació desfavorable. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud d'avaluació, en què pot incloure fins a quatre dels cinc anys avaluats negativament.

Com fer-ho?

L'avaluació de l'activitat docent del professorat consta de les següents fases:

FASE Descripció
1 Sol·licitud i encàrrec docent
2 Presentació de la documentació
3 Avaluació per part de la CADUB
4 Emissió de propostes a AQU Catalunya
5 Resolució definitiva

El professorat participant ha d'intervenir principalment en les dues primeres fases. A la fase 1 el professorat ha d'emplenar i signar electr˛nicament la solĚlicitud i validar l'encàrrec docent corresponent al període que s'avalua, ambdues gestions s'han de fer simultàniament a través de l'aplicació ADP ubicada a la Carpeta Docent. Trobareu més instruccions per a aquesta primera fase a la guia d'ús.

Un cop finalitzada la primera fase i publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment, s'inicia la fase 2 de presentació de la documentació, on el professorat ha d'elaborar l'autoinforme. Aquesta gestió també es realitzarà a través de l'aplicació ADP. Al començament de la segona fase es publicarà la guia d'ús on trobareu les instruccions necessàries.

Recordeu que podeu seguir les fases del procediment i el termini de cadascuna al calendari i fases del procediment, i consultar l'estat actualitzat de l'avaluació a través de l'aplicació ADP dins de la Carpeta Docent.

 


Criteris d'avaluació
La informació sobre els requeriments exigits i els criteris d'avaluació es troben en les bases de la convocatòria i en el manual d'avaluaciˇ.
Suport al procediment

CONSULTES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'APLICACIÓ ADP

Per a consultes relacionades amb l'aplicació ADP disposeu de diferents vies de suport:

 • 1. Consultes presencials en la vostra facultat
 • Us podeu adreçar al Punt de Suport a la Docència del vostre Centre, ubicat al CRAI-Biblioteca.

 • 2. Consultes en línia
 • Podeu fer arribar la vostra consulta al Servei on-line d'Atenció als Usuaris del CRAI (S@U).
 • 3. Consultes telefòniques
 • Teniu a la vostra disposició el servei telefònic d'atenció del suport a la Docència (9340.34731 / 9340.34013).

 • 4. Correu electrònic
 • Disposeu del correu electrònic udcrai@ub.edu per enviar els vostres comentaris.

 

ALTRES CONSULTES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

Per qualsevol altre tipus de consulta poseu-vos en contacte amb el Gabinet Tècnic del Rectorat a través del correu electrònic avaluaciodocent@ub.edu.


excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Gabinet TŔcnic del Rectorat
 • ┌ltima actualitzaciˇ: 11-01-2021