Contacte

 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 •  
 • Universitat de Barcelona
 • Gran Via de les Corts
 • Catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • avaluaciodocent@ub.edu

NOVETATS

NOVA PÀGINA WEB. 13/12/2023

 

La nostra pàgina s'ha renovat per oferir-vos una millor experiència. Us convidem a visitar-la:

Aquesta versió estarà també disponible fins al començament de la pròxima convocatòria.

 

 

JORNADA COMMEMORATIVA. 16/11/2023

 

La UB ha organitzat una jornada per commemorar els vint anys d'avaluació de l'activitat docent del professorat, procès que representa un element clau en l'estratègia de la Universitat per millorar el model acadèmic i docent.

 

Durant les sessions, es tractaran les perspectives de futur de l'avaluació docent del professorat i es farà balanç de la tasca feta fins ara a la UB en aquest àmbit. Així mateix, s'explicaran les línies de treball actuals.

 

06/11/2023

 

Resolució de 5 de novembre: llistat del professorat que no ha presentat l'autoinforme i la documentació requerida en el termini previst (publicada en data 6 de novembre):

 • Annex

 

24/07/2023

 

Ha estat comunicada per notificació electrònica, la valoració de les al·legacions acordades per la CADUB, en data 19 de juliol de 2023.

 

 

28/06/2023

 

Ha estat comunicada per notificació electrònica, la proposta provisional de valoració de la CADUB, en data 28 de juny de 2023.

 

 

16/06/2023

 

Per motius organitzatius, la data de notificació de les propostes de valoració provisionals es posposa al dia 27 de juny.

 

Per a més informació, consulteu el nou calendari.

 

 

11/04/2023

 

Resolució d'11 d'abril: llista definitiva de persones admeses i excloses (publicada en data 11 d'abril):

 • Llista definitiva d'admesos
 • Llista definitiva d'exclosos

23/03/2023

 

Resolució de 23 de març: llista provisional d'admesos i exclosos

(publicada en data 23 de març):

 • Llista provisional d'admesos
 • Llista provisional d'exclosos

13/03/2023

 

D'acord amb la resolució de 13 de març de 2023, s'amplia el termini per a la presentació de les sol·licituds per un període addicional de 3 dies.

 

El termini finalitza el pròxim 16 de març.

 

 

27/02/2023

 

D'acord amb la resolució de 27 de febrer de 2023, s'obre la conovocatòria 2022 del procés d'avaluació docent del professorat.

 

En el període comprès entre el 28 de febrer i el 13 de març, el professorat que pugui sol·licitar l'avaluació haurà de trametre la documentació oportuna des de l'aplicació ADP de la Carpeta docent del professorat..

 

 

15/02/2023

 

NOVA CONVOCATÒRIA 2022

 

La segona quinzena de febrer començarà la convocatòria 2022 d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UB.

 

La informació mostrada en aquesta web pertany a la convocatòria 2021, un cop comenci, actualitzarem l'espai amb nova informació.

 

 


CONVOCATÒRIA D'AVALUACIÓ

 

Qui pot sol·licitar l'avaluació?

CONVOCATÒRIA 2022 (ANY 2023)

Aquesta convocatòria està adreçada al professorat funcionari (catedràtic d'universitat, catedràtic d'escola universitària, titular d'universitat i titular d'escola universitària) i contractat (catedràtic contractat, agregat, col·laborador permanent i lector) de la UB, amb independència de si el seu règim laboral és fix o temporal/interinatge, que es troba en algun dels supòsits següents:

 • · Haver meritat un complement per mèrits docents a 31 de desembre de 2022 i que hagin transcorregut cinc anys des del darrer període avaluat favorablement als efectes de l'obtenció del complement autonòmic de docència.

 • · Estar en disposició de presentar-se per primera vegada a l'avaluació de l'activitat docent per trobar-se en els supòsits de reincorporació, primera avaluació o canvi de dedicació.

 • · Haver estat en disposició de presentar-se a alguna de les convocatòries d'avaluació anteriors dutes a terme per la UB i no haver-s'hi presentat, haver-ne estat exclòs o haver obtingut una avaluació desfavorable. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud d'avaluació, en què pot incloure fins a quatre dels cinc anys avaluats negativament.

Com fer-ho?

L'avaluació de l'activitat docent del professorat consta de les següents fases:

FASE Descripció
1 Presentació de sol·licituds i acreditació de l'encàrrec docent
2 Presentació de la documentació
3 Avaluació per part de la CADUB
4 Emissió de propostes a AQU Catalunya
5 Resolució definitiva

El professorat participant ha d'intervenir principalment en les dues primeres fases. A la fase 1 el professorat ha d'enviar la sol·licitud al Gabinet Tècnic del Rectorat i validar l'encàrrec docent corresponent al període que s'avalua, ambdues gestions s'han de fer simultàniament a través de l'aplicació ADP ubicada a la Carpeta Docent. Trobareu més instruccions per a aquesta primera fase a la guia d'ús.

Un cop finalitzada la primera fase i publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment, s'inicia la fase 2 de presentació de la documentació, on el professorat ha d'elaborar l'autoinforme. Aquesta gestió també es realitzarà a través de l'aplicació ADP. Al començament de la segona fase es publicarà la guia d'ús on trobareu les instruccions necessàries.

Recordeu que podeu seguir les fases del procediment i el termini de cadascuna al calendari i fases del procediment, i consultar l'estat actualitzat de l'avaluació a través de l'aplicació ADP dins de la Carpeta Docent.

 


Criteris d'avaluació
La informació sobre els requeriments exigits i els criteris d'avaluació es troben en les bases de la convocatòria i en el manual d'avaluació.
Suport al procediment

CONSULTES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'APLICACIÓ ADP

Per a consultes relacionades amb l'aplicació ADP disposeu de diferents vies de suport:

 • 1. Consultes presencials en la vostra facultat
 • Us podeu adreçar al Punt de Suport a la Docència del vostre Centre, ubicat al CRAI-Biblioteca.

 • 2. Consultes en línia
 • Podeu fer arribar la vostra consulta al Servei on-line d'Atenció als Usuaris del CRAI (S@U).
 • 3. Consultes telefòniques
 • Teniu a la vostra disposició el servei telefònic d'atenció del suport a la Docència (9340.34731 / 9340.34013).

 • 4. Correu electrònic
 • Disposeu del correu electrònic udcrai@ub.edu per enviar els vostres comentaris.

 

ALTRES CONSULTES SOBRE LA CONVOCATÒRIA

Per qualsevol altre tipus de consulta poseu-vos en contacte amb el Gabinet Tècnic del Rectorat a través del correu electrònic avaluaciodocent@ub.edu.JORNADA. L'AVALUACIÓ DOCENT

Programa

 

Presentacions:

 • El rol de la CADUB en el marc de l'avaluació docent del professorat
 • Dissecció d'una avaluació docent
 • Conceptes bàsics de la convocatòria d'avaluació
 • Carpeta docent i procediment d'avaluació
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Gabinet Tècnic del Rectorat
 • Última actualització: 13-12-2023