Enquesta de satisfacció als doctors i les doctores

L'enquesta de satisfacció dels doctors i les doctores de la Universitat de Barcelona, recull l'opinió dels recents doctors i doctores sobre aspectes relacionats amb el programa de doctorat i sobre la realització de la tesi doctoral.

DADES GLOBALS

 

 

  

 

DADES PER PROGRAMES

 

Promoció 2020-2021 i 2021-2022