Conducció de reunions

:: Destinataris

Personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona.

:: Requisits

Haver preparat o haver conduït reunions o sessions de treball o haver de fer-ho en el futur.

:: Competències i objectius

Bàsicament el taller treballarà la competència de treball en equip.

Els objectius del taller són conèixer i dur a la pràctica els conceptes i les eines necessaris per preparar, facilitar i tancar una reunió, amb simulació d’exemples concrets dels participants.

:: Continguts

1. Esquema de la comunicació

2. Reunions informatives/participatives i estils de direcció

3. Les tres etapes de la reunió: preparació, facilitació, tancament

4. La fitxa de preparació

5. La facilitació: instruments i consells

6. Tractament de possibles conflictes o tensions

7. El triangle de la facilitació

8. El tancament: acta-resum de la reunió

:: Metodologia

— Explicacions de conceptes i eines

— Simulacions de reunions habituals dels participants

— Pràctiques amb les fitxes de preparació

— Debats

:: Avaluació

— Autoreflexió dels participants sobre la seva pràctica de conducció de reunions i sobre les principals aportacions del taller

— Avaluació del taller amb el gràfic Interès/Practicitat

:: Formador

Alfons Stinus

Team & Quality

:: Durada  

12 hores

:: Places

20

:: Calendari

2, 16, 23 d’octubre i 6 de novembre, de 12 a 15 h

:: Lloc

Facultat de Dret. Seminari 2

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments