Recerca Jove

Aquesta web va adreçada a doctorandes i doctorands i, en general, a persones que s’estiguin formant en investigació.

Actualment, la possibilitat de rebre formació en temàtiques diverses relacionades amb el procés investigador ha esdevingut una necessitat imperiosa per el personal que fa recerca, un interès prioritari per a l’Escola de Doctorat i pels programes de doctorat i un mèrit important a considerar per les comissions que avaluen el progrés de les tesis.

L’acció conjunta de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) i del Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona ha permès elaborar el Programa de Recerca Jove, un conjunt d’activitats formatives, de diferent temàtica, durada i format, que posem a l’abast de totes aquelles persones que s’inicien en la recerca.

El tenir tota l’oferta agrupada en una única web pot facilitar l’accés a la informació de les activitats formatives, agilitzar la matrícula i garantir l’actualització d’una oferta necessàriament flexible i canviant segons les necessitats.

El Programa de Recerca Jove inclou tres tipus d’activitats. En primer lloc, aquelles emmarcades en el Programa de Formació Inicial en Recerca, un programa amb quatre mòduls de caràcter introductori, en modalitat presencial. En segon lloc els Tallers de Recerca, activitats en modalitat presencial o semipresencial i amb nombre limitat de places. Finalment les Píndoles Formatives, en modalitat presencial, no presencial o híbrida, de curta durada i en format en línia, síncron o asíncron.