Entusiasme a l’aula | ICE. Institut de desenvolupament professional

Entusiasme a l’aula

:: Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Competències i objectius

No hi ha res més estimulant per a un professor que observar que els seus alumnes mostren interès per la matèria que ensenya, participen a classe, s’esforcen, aprenen i s’ho passen bé fent-ho. De vegades, però, la situació és bastant diferent. Els alumnes es mostren desinteressats, no participen i sembla que s’avorreixin a classe. Com a conseqüència, obliden aviat el que aprenen. Això produeix frustració i desmotivació.

Quina és la capacitat d’actuació dels professors per aconseguir la situació desitjada i evitar la contrària? A primera vista pot semblar que les causes són els mateixos alumnes o la matèria, que no desperta interès, i per tant no s’hi pot fer gaire res. Però hi ha professors que aconsegueixen entusiasmar els seus alumnes. Quin és el seu secret? Es tracta de sort per la matèria que imparteixen? Tenen qualitats innates que els fan especials? O més aviat és una qüestió de mètode i estratègia?

En aquest taller s’analitzen les causes que determinen la motivació dels estudiants per l’aprenentatge i l’assoliment de metes. Partint d’aquesta anàlisi, s’estudien els diferents camps d’actuació del professor i com influeixen en la motivació i el ​​comportament de l’alumnat, en el seu aprenentatge i interès per la matèria, amb l’objectiu que la tasca docent sigui eficaç i gratificant.

Les competències que es desenvolupen en el taller són:

  • Interpersonals: ser capaç de promoure la confiança i la motivació de l’alumnat.
  • Metodològiques: ser capaç d’utilitzar mètodes i estratègies que fomentin l’aprenentatge significatiu i l’interès per la matèria.
  • Comunicativa: ser capaç d’identificar les barreres de comunicació amb els alumnes i plantejar estratègies que permetin una bona comunicació.
  • Planificació i gestió de la docència: ser capaç de seleccionar els continguts de l’assignatura d’acord amb la rellevància que tenen per a la titulació. Avaluar d’acord amb els objectius d’aprenentatge i utilitzar metodologies docents que ajudin de manera eficaç els alumnes a assolir aquests objectiu
  • Innovació: reflexionar sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge per buscar noves estratègies i nous mètodes que permetin millorar-lo.

:: Continguts

El taller s’organitza en dues sessions. En la primera, de manera senzilla i directa, s’analitzen les teories sobre motivació en entorns educatius i la influència que tenen en l’aprenentatge dels estudiants. Mitjançant l’estudi de casos es practica l’anàlisi de causes, el diagnòstic de situacions educatives i les oportunitats de millora.

En la segona sessió s’estudia la capacitat d’actuació del professor per millorar la motivació i l’aprenentatge del seu alumnat i determinar les accions i estratègies més adequades en funció del context educatiu i la situació dels estudiants. Novament, l’estudi de casos permet posar en pràctica les propostes i reflexionar sobre les dificultats i oportunitats d’aplicar-les.

:: Metodologia

Amb un contingut eminentment pràctic, s’utilitza el mètode d’estudi de casos i jocs de rol com a base per a la reflexió i l’aprenentatge dels models de motivació i les estratègies d’actuació del professor descrites. El treball en petits grups, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants són la base perquè cadascú descobreixi les oportunitats que té per influir positivament sobre la motivació i l’aprenentatge dels seus alumnes.

:: Avaluació

Es basa en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball, que consisteix en una reflexió sobre la pròpia pràctica docent en el context de les idees i els models proposats durant el taller, les oportunitats de millora que s’identifiquen i el pla d’aplicació.

:: Formador

Ernesto de los Reyes López
Universitat Politècnica de València

:: Durada

 10 hores (8 h presencials i 2 h de treball autònom)

:: Places

25

:: Calendari

9 i 10 d’octubre de 2013 de 16 a 20 h 

:: Lloc

Sala de Juntes, edifici 696 (Antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials). Facultat d’Economia i Empresa.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments