Logo Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació imatge de maquetació
      ICE UB imatge de maquetació
Secció Recerca
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Fitxes per a investigadors

Fitxa Nº 1: Com elaborar un informe d'investigació? Català | Castellano

Fitxa Nº 2: Com es porta a terme una investigació? Català | Castellano

Fitxa Nº 3: Quines són les tècniques de recollida de dades? Català | Castellano

Fitxa Nº 4: Com es porta terme un registre observacional ? Català | Castellano

Fitxa Nº 5: Com puc passar una base de dades d'Excel a l'SPSS? Català | Castellano

Fitxa Nº 6: Com fer una anàlisi quantitativa de dades de tipus descriptiu amb el paquet estadístic de l'SPSS? Català | Castellano

Fitxa Nº 7: Com analitzar dades qualitatives? Català | Castellano

Fitxa Nº 8: Com s'elabora un qüestionari? Català | Castellano

Fitxa Nº 9: Quins són els aspectes que cal considerar en l'ús de l ' entrevista en profunditat com a instrument de recerca? Català

Fitxa Nº 10: Com utilitzar l'estadística en la recerca educativa? Català

Fitxa Nº 11: Com optimitzar una matriu de dades? Utilitats basiques de l'SPSS Català | Castellano

Fitxa Nº 12: La muestra: algunos elementos para su confección Castellano

Fitxa Nº 13: Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias Castellano

Fitxa Nº 14: Técnicas e instrumentos de evaluación: una propuesta de clasificación Castellano

Fitxa Nº 15: Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS Castellano

Fitxa Nº 16: Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico Castellano

Fitxa Nº 17: Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS Castellano

 

 
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: ICE
Última actualització o validació: 14.02.2013
imatge de maquetació