Gestió dels conflictes interculturals a l’aula

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Castellà
Català
Data
Modalitat
Formació a distancia

 

DescripcióPrograma en castellano

El projecte ACCORD (Erasmus +, 2017-2019) té com a objectius: a) preparar als educadors per a fer front a la diversitat educativa; b) gestionar els conflictes interculturals que puguin sorgir a l'aula, i c) promoure pràctiques d'educació inclusiva.

A través d'aquest curs en línia, basat en metodologies de joc, es pretén que el professorat millori les seves competències de resolució de conflictes, de comunicació intercultural i d'educació inclusiva.

El curs està organitzat en 5 lliçons, que inclou un joc digital que simula situacions d’aula. Aquest ofereix una visió teòrica i pràctica sobre la gestió dels conflictes interculturals i interètnics en el context educatiu. Així mateix, pretén desenvolupar la comprensió de les competències necessàries per a crear entorns d'aprenentatge positius caracteritzats per la interculturalitat.

Els continguts aborden elements teòrics sobre l'alfabetització intercultural, els enfocaments pedagògics inclusius i la gestió constructiva dels conflictes. El joc digital ofereix l'oportunitat de posar en pràctica els conceptes i les dinàmiques treballades prèviament. El joc està organitzat en diferents escenaris simulats, on els usuaris tenen un rol de professor i negocien amb alumnes virtuals. Els escenaris representen situacions conflictives realistes inspirades pel professorat de 5 països europeus.

 

Objectius

 • Conèixer les competències necessàries per a abordar l'educació inclusiva i la gestió de conflictes interculturals a l'aula.
 • Explorar i comprendre els aspectes multiculturals de la personalitat per a abordar amb eficàcia la diversitat cultural.
 • Conèixer els models psicològics de resolució de conflictes de “ACCORD”, abordant els estils de gestió de conflictes i les dinàmiques d'interacció professor/a - alumne/a en el context educatiu, especialment en un entorn interètnic / intercultural.
 • Practicar, en escenaris simulats mitjançant un joc educatiu, els diferents estils de gestió de conflicte inspirats en experiències educatives realistes a l'aula.
 • Investigar i gestionar els diferents conflictes interculturals presentats en el joc educatiu.

Continguts

Es treballarà entorn a cinc temes. Els continguts dels temes es presenten en vídeos

(amb accés a les diapositives i les anotacions en castellà).

 • Introducció: Metodologia pedagògica i model de competències ACCORD
 • Tema 1 - Aspectes multiculturals de la personalitat.
 • Tema 2 - Models psicològics de resolució de conflictes del professorat.
 • Tema 3 - Presentació del joc ACCORD i escenaris de conflictes interculturals a l'aula.
 • Tema 4 - Desigualtat i discriminació ètnica.

NOTA: el curs és multilingüe, encara que es pot accedir a tots els continguts en castellà.

Metodologia

 • Autoaprenentatge online.
 • Aprenentatge basat en jocs.
 • Aprenentatge basat en escenaris.

Destinataris

 • Professorat d’Educació Secundària i Formació Professional.

Persona formadora

 • Tutoria acadèmica: Mario Barajas Frutos i Frédérique Frossard (Universitat de Barcelona, Facultat d’Educació)

Calendari

 • Del 13 de novembre al 4 de desembre de 2019

Hores

 • 20

Requisits de certificació

 • S'han de respondre i enviar tots els qüestionaris.
 • S'ha de respondre correctament el 50% de les preguntes dels "qüestionaris d'autoavaluació". Només es consideraran els dos primers intents.
 • Data màxima de lliurament dels qüestionaris: fins a l'últim dia del curs.

Places

 • 200

Preu

 • Gratuït

Inscripció: del 17 d’octubre al 10 de novembre de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

accord