Normes de publicació

En aquesta pàgina podeu trobar les normes i les informacions necessàries per trametre originals per publicar a:

  • Col·lecció Quaderns de Docència Universitària
  • Colección Educación Universitaria
  • Revista Enseñanza de las ciencias sociales
  • REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació
  • Revista Temps d'Educació

LLIBRES

REVISTES

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. REVISTA DE INVESTIGACIÓN

REVISTA D'INNOVACIÓ I RECERCA EN EDUCACIÓ (REIRE)

TEMPS D'EDUCACIÓ