SORTIDES DE CAMP. La geologia explicada en viu

Idioma activitat
Català
Data
-
Modalitat
Presencial

Descripció Informació inscripcions

Les pràctiques de camp suposen una de les millors eines d’aprenentatge de la geologia, ja que es poden fer observacions in situ dels materials, i ubicar-los en l’espai per comprendre, així, la seva interrelació i distribució real. A més a més, permet un canvi en l’enfocament didàctic cap a un model constructivista, amb un descobriment actiu de la realitat i l’estimulació de la discussió entre iguals amb l’acompanyament del docent. 

Els tres itineraris proveeixen d’una gran quantitat i qualitat d’afloraments que permeten aprofundir en el coneixement dels processos geològics, les roques i els seus minerals, i també en els aspectes geomorfològics del paisatge. Aquestes sortides de camp estan adreçades al professorat de secundària que tingui interès a conèixer la geologia d’aquestes zones i vulgui proveir-se d’eines d’aprenentatge per al seu alumnat.

Objectius

L’objectiu de les sortides és conèixer el marc geodinàmic i els aspectes principals de la geologia de Catalunya, caracteritzar els processos geològics i els seus productes, i aplicar els criteris de classificació de les roques a partir de les textures i els minerals.

 

Sortides

 

 

Dates

Sortida 1

Sortida geològica a Montserrat

28 de març

Els objectius de la sortida són treballar les roques sedimentàries, els ambients deposicionals i els processos geomorfològics, fer exercicis d’orientació i conèixer la geologia del límit Cadena Costanera Catalana – Conca de l’Ebre. Les parades es faran al voltant de l’Hotel Bruc, al coll de Can Maçana i al camí de la Roca Foradada.

Sortida 2

Sortida geològica a la Serralada Litoral

25 d’abril

Els objectius de la sortida són descriure i interpretar sòls, així com les diferents respostes davant impactes antròpics, conèixer les matèries primes utilitzades i els processos de transformació en la fabricació del ciment, i la utilització de materials de proximitat dins el context de la geologia de la Serralada Litoral. Les parades es faran al peu de la serra de Collserola, a Santa Creu de l’Olorda i al municipi de Molins.

Sortida 3

Sortida geològica a la Costa Brava

16 de maig

Els objectius de la sortida són descriure i interpretar els processos magmàtics, reconèixer les roques intrusives i les roques encaixants del metamorfisme de contacte i, finalment, explicar els processos geomorfològics. Les parades seran al passeig de ronda de S’Agaró, a la platja de la Fosca (Palamós) i a la platja de Castell (Palamós).

 

Destinataris

Professorat de secundària; llicenciats o graduats interessats a millorar els coneixements en geologia en l’àmbit de l’ensenyament de secundària.

Formadores

Professorat de la UB: Gemma Alías López, Irene Cantarero Abad, Maite Garcia Vallès (Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra); Marta Guinau Sellés, Raquel Villalonga Monte (Dept. Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Facultat de Ciències de la Terra); Núria Roca Pascual (Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia).

Horaris i punt de trobada

Punt de trobada i arribada: Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (es concretarà el lloc). El recorregut es farà en autocar.

Sortida: 8.30 h

Tornada (aproximada): 18.30 h

Recomanacions

Cal dur esmorzar, dinar i aigua. S’ha d’anar ben calçat.

Certificacions

  • Si es fa tot el curs se certificaran 30 hores.
  • Si es fan sortides individualitzades s’acreditaran 10 hores per cada sortida.

Preu

  • Si es realitza tot el curs el preu serà de 145 €.
  • Si es realitzen sortides individualitzades el preu per cada sortida serà de 55 €.

Places limitades

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites en cada sortida.

Període d’inscripció: del 13 de gener al 20 de març de 2020

Inscripció per Internet

Informació i/o consultes:      idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.