SORTIDES DE CAMP. La geologia explicada en viu. Anul·lades

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

Descripció Informació inscripcions

Les pràctiques de camp suposen una de les millors eines d’aprenentatge de la geologia, ja que es poden fer observacions in situ dels materials, i ubicar-los en l’espai per comprendre, així, la seva interrelació i distribució real. A més a més, permet un canvi en l’enfocament didàctic cap a un model constructivista, amb un descobriment actiu de la realitat i l’estimulació de la discussió entre iguals amb l’acompanyament del docent. 

Els tres itineraris proveeixen d’una gran quantitat i qualitat d’afloraments que permeten aprofundir en el coneixement dels processos geològics, les roques i els seus minerals, i també en els aspectes geomorfològics del paisatge. Aquestes sortides de camp estan adreçades al professorat de secundària que tingui interès a conèixer la geologia d’aquestes zones i vulgui proveir-se d’eines d’aprenentatge per al seu alumnat.

Objectius

L’objectiu de les sortides és conèixer el marc geodinàmic i els aspectes principals de la geologia de Catalunya, caracteritzar els processos geològics i els seus productes, i aplicar els criteris de classificació de les roques a partir de les textures i els minerals.

 

Sortides

 

 

Dates

Sortida 1

Sortida geològica a Montserrat

28 de març

Els objectius de la sortida són treballar les roques sedimentàries, els ambients deposicionals i els processos geomorfològics, fer exercicis d’orientació i conèixer la geologia del límit Cadena Costanera Catalana – Conca de l’Ebre. Les parades es faran al voltant de l’Hotel Bruc, al coll de Can Maçana i al camí de la Roca Foradada.

Sortida 2

Sortida geològica a la Serralada Litoral

25 d’abril

Els objectius de la sortida són descriure i interpretar sòls, així com les diferents respostes davant impactes antròpics, conèixer les matèries primes utilitzades i els processos de transformació en la fabricació del ciment, i la utilització de materials de proximitat dins el context de la geologia de la Serralada Litoral. Les parades es faran al peu de la serra de Collserola, a Santa Creu de l’Olorda i al municipi de Molins.

Sortida 3

Sortida geològica a la Costa Brava

16 de maig

Els objectius de la sortida són descriure i interpretar els processos magmàtics, reconèixer les roques intrusives i les roques encaixants del metamorfisme de contacte i, finalment, explicar els processos geomorfològics. Les parades seran al passeig de ronda de S’Agaró, a la platja de la Fosca (Palamós) i a la platja de Castell (Palamós).

 

Destinataris

Professorat de secundària; llicenciats o graduats interessats a millorar els coneixements en geologia en l’àmbit de l’ensenyament de secundària.

Formadores

Professorat de la UB: Gemma Alías López, Irene Cantarero Abad, Maite Garcia Vallès (Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra); Marta Guinau Sellés, Raquel Villalonga Monte (Dept. Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Facultat de Ciències de la Terra); Núria Roca Pascual (Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia).

Horaris i punt de trobada

Punt de trobada i arribada: Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (es concretarà el lloc). El recorregut es farà en autocar.

Sortida: 8.30 h

Tornada (aproximada): 18.30 h

Recomanacions

Cal dur esmorzar, dinar i aigua. S’ha d’anar ben calçat.

Certificacions

  • Si es fa tot el curs se certificaran 30 hores.
  • Si es fan sortides individualitzades s’acreditaran 10 hores per cada sortida.

Preu

  • Si es realitza tot el curs el preu serà de 145 €.
  • Si es realitzen sortides individualitzades el preu per cada sortida serà de 55 €.

Places limitades

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites en cada sortida.

Període d’inscripció: del 13 de gener al 20 de març de 2020

Inscripció per Internet

  • Formulari de matrícula al curs sencer (3 sortides)
  • Formulari de matrícula a la Sortida geològica a Montserrat
  • Formulari de matrícula a la Sortida geològica a la Serralada Litoral
  • Formulari de matrícula a la Sortida geològica a la Costa Brava

Informació i/o consultes:      idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.