PROGRAMA TREVA. Nivell 2: Mindfulness a l’aula (sessions cap de setmana)

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

Descripció general

 Intervenció a l'aula. En aquest curs els docents i educadors aprenen com aplicar a l'alumnat d’infantil, primària i secundària, el que s'ha après en el Nivell 1.

Es practiquen els nou recursos psicocorporals bàsics TREVA per afavorir l’aprenentatge, millorar el rendiment escolar, educar per a la salut i desenvolupar la intel·ligència emocional. www.programatreva.com

Objectius

 1. Formar als docents i educadors perquè puguin impartir i implantar el Programa TREVA en els centres docents.
 2. Aprendre a aplicar les competències i subcompentències de les tècniques de relaxació, meditació i mindfulness per aplicar-les a l’aula.
 3. Elaborar exercicis segons el protocol del Programa TREVA per aplicar els recursos psicorporals bàsics a la gestió conscient de l’aula.

Continguts

 1. Competències i subcompetències dels recursos del PROGRAMA TREVA:
  1.  Mindfulness i atenció.
  2.  Respiració.
  3.  Relaxació.
  4.  Consciencia Sensorial.
  5.  Visualització.
  6.  Veu i parla.
  7.  Postura.
  8.  Moviment conscient.
  9.  Energia.
 1. Orientacions didàctiques per l’aplicació de TREVA a cada etapa escolar:

              Disseny i pràctica dels exercicis TREVA.

 1. Àmbits d’aplicació als centres educatius:

Pla d’acció per implantar el Programa Treva.

Metodologia

 • Introducció teòrica de cada contingut amb suport audiovisual.
 • Pràctica vivencial dels exercicis a nivell individual, per parelles i en petits grups.
 • Intercanvi d'experiències i compartir les reflexions i conclusions

Destinataris (nivell o etapa educativa)

Docents d'infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l'educació.

Cal haver cursat el Nivell I del Programa Treva i acreditar-ho per poder inscriure’s en aquest curs. 

Formació

Maite Fruitós Coordinadora y Formadora Programa TREVA Llicenciada en Ciències de la Informació (UAB). Experta en acompanyament espiritual en el procés de viure i morir. Des de l'any 2000 imparteix classes de Tai txi i txi-kung, Mindfulness, correcció postural, relaxació i meditació.

Caroline Copestake Coordinadora y Formadora Programa TREVA Llicenciada en Psicologia (UB). Psicoterapeuta orientada al focusing Trainer (The Focusing Institute, NY). Postgrau en counseling en dol i pèrdues. Psicoterapeuta centrada en la persona i gestàltica, IFS.

Calendari i horari

 • 6 març de 2020, de 17.30 – 20.30
 • 7 març de 2020, de 9.30 – 13 i de 15.30 a 19
 • 20 març de 2020, de 17.30 – 20.30
 • 21 març de 2020, de 9.30 – 13 i de 15.30 a 19

Hores: 20 + 10 hores de treball personal

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials + treball personal sobre vivència dins l’aula. Data límit per entregar treball: 14 d’abril 2020

Lloc: Universitat de Barcelona, Campus de Mundet. Aula per determinar

Places: 30

Preu: 95 €

Període d’inscripció: del 4 de desembre fins el 28 de febrer de 2020

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.