Un alumne de FORCES guanya el premi Accèssit a la 22a edició dels premis als millors treballs de Recerca de Batxillerat, que convoca la UVic-UCC.

L'alume, Jaume Meinhart participant del projecte FORCES  e l'any passat, guanya el premi Accèssit a la 22a edició dels premis als millors treballs de Recerca de Batxillerat, que convoca la UVic-UCC.

Genètica del càncer. Estudi del gen EGFR en càncer de pulmó
Autor: Jaume Meinhardt Catalan
Centre: INST. TARADELL
Premi: Accèssit
 
El càncer de pulmó es pot dividir en dos subtipus principals: el microcític (20%) i el no microcític (80%). En aquest projecte ens centrem en el càncer de pulmó no microcític. Estudiarem el gen EGFR, el qual es troba involucrat en el procés de tumorigènesi de càncer de pulmó.

Objectiu: Aprendre les tècniques necessàries per estudiar la presència de mutacions en un gen i a continuació caracteritzar les mutacions del gen EGFR en un grup de pacients amb càncer de pulmó no microcític.

Resultats i discussió: De les 46 mostres estudiades, 37 van resultar mutades en algun dels tres exons analitzats (19, 20 i 21). Aquests resultats ens remarquen la importància dels estudis genètics i la recerca de teràpies dirigides contra aquest tipus de mutacions per tractar els pacients de manera més específica i, per tant, més efectiva.