Vot electrònic a la UB en temps de COVID19

Des de la Secretaria General i la Unitat d'Administració Electrònica i Identificació Corporativa s'han organitzat una sèrie de seminaris pràctics adreçats a tota la comunitat universitària cridada a votar en propers processos electorals de forma electrònica (PDI, PAS i estudiants).
 
Si no podeu assistir a alguns del seminaris organitzats, disposeu de l'enregistrament d'una d'aquestes sessions, on podreu seguir el procediment de vot electrònic.
 
A la nostra web disposeu de les properes edicions del seminari on us podeu inscriure. És important fer la inscripció amb la vostra adreça UB, ja que el seminari és pràctic i es realitza una prova de vot en la que és imprescindible estar donat d'alta amb el correu institucional.