I Jornada de Dades de Recerca en la UB

Se celebrarà el 27 de juny, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu de la I Jornada de Dades de Recerca en la UB és conèixer quins són els agents que treballen amb dades de recerca a la universitat, establir-hi relacions de treball i conèixer les necessitats dels investigadors tant com a productors com a consumidors de dades.

Amb l’objectiu de donar valor a les dades de recerca i donar visibilitat a la potencialitat que tenen dins del marc de les investigacions, la jornada s’ha organitzat a partir d’una conferència amb el títol “Gestionar dades de recerca més enllà del projecte” i en quatre sessions de debat:

1. Treball amb dades externes i obtingudes per enquestes.
2. Treball amb dades biomèdiques i biològiques.
3. Treball amb dades massives.
4. Publicació de les dades de recerca.

 

Font: http://www.ub.edu/dadesrecerca/