Revistes pseudocientífiques, com detectar-les?

El sistema d’avaluació de la recerca, que premia les publicacions en revistes internacionals de qualitat, provoca l’aparició de revistes “depredadores”, que publiquen sense els estàndards de qualitat científica.

Tal com expliquen a “Revistas seudocientíficas para engordar currículos académicos“, a més, es tracta d’editorials que cobren per la publicació sense els protocols de qualitat habituals.

Quines són les principals característiques d’aquestes revistes? Què pot ajudar a detectar-les?:

  • Spam: enviament massius de mails a científics en què els conviden a publicar.
  • Títols de revista estranys: sovint publicacions que incorporen en el títol el nom d’un país diferent al de publicació per simular un altre origen.
  • Tarifes opaques: no queda clar què/quan s’ha de pagar.
  • Membres dels consells desconeguts i amb poca informació.
  • No formen part de les bases de dades prestigioses. O ràpidament en són expulsades per mala praxi.