Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
English Castellano Directori UB Inici Facultat UB layout image
Imatge de diagramació
      Màsters Oficials             Lectura de tesis       Beques i Ajuts       Tesis en Dipòsit       layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
layout image
Presentació
Inici
Objectius
Informació general
Accés i admissió
Matrícula
Alumnes primer any
Alumnes anys següents
Inscripció, seguiment i presentació de tesis
Inscripció
Seguiment
Presentació
Formularis
Informació acadèmica
Estructura del programa
Màsters universitaris
Línies d'investigació i producció científica
Activitats de formació complementàries al període de recerca
Más información
Sistema de garantia de qualitat
Comissió Programa
Accés a la Intranet
Enllaços d'interés
layout image

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

doctoratmedicina@ub.edu

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Programes de Doctorat Medicina i Recerca Translacional

Alumnes primer any

L'alumne sol·licitarà la seva admissió al Programa de Doctorat. Per a això, es requerirà tenir l'acceptació d'un Director de Tesi acreditat en el Programa i un Tutor si el Director de Tesi no està acreditat també com a Tutor. (consultar el llistat de tutors . A més serà necessari el vistiplau del Director del Departament (només per a les línies d'investigació Fisiopatología de les Malalties Medicoquirúrgiques, Fisiopatologia de les Malalties Pediàtriques i Odontostomatologia). Una vegada reunida la Comissió Coordinadora del Programa (veure calendari de reunions de la Comissió) es comunicarà a l'alumne la resolució i s'el citarà per a la matrícula.

Preu de la matrícula 2019-20

Per al càlcul de l’import total de la matrícula caldrà tenir en compte el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya

 

Documentació a presentar

La documentació pot ser lliurada pesonalment en la Secretaria d' Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina ( C . Casanova 143. 08036) o bé enviar-se per correu ordinari o correu intern a la mateixa direcció.

1. Alumnes que hagin cursat els seus estudis de llicenciatura/grau, postgrau o doctorat en aquest centre

Sol·licitud de matrícula que requerirà el vistiplau del Director de Tesi o del Director de Tesi i del Director del Departament si procedeix. També es requerirà la firma del Tutor si s'escau

2. Alumnes que NO hagin cursat els seus estudis de llicenciatura/grau, postgrau o doctorat en aquest centre

A més de la documentació detallada en el punt 1 hauran de presentar:

Fotocòpia del DNI /Passaport
Fotocòpia compulsada del Títol de Grau/llicenciatura
Fotocòpia compulsada del Títol de Màster universitari (si fos necessari per l'accés) / Suficiència Investigadora ( DEA )

3. Alumnes amb titulacions estrangeres

A més de la documentació detallada en els punts 1 i 2 hauran de presentar:

Títol homologat o Resolució d'autorització de l'Escola de Doctorat (Consultar la forma de tramitació d'aquesta autorització)

6. Beques i ajuts

Els alumnes amb ajut de matrícula o beca hauran d'aportar el corresponent justificant (original i fotocòpia del títol de família nombrosa, credencial de becari...)

Matrícula

La matrícula 2019-20 s'obrirà a partir del 1 d'octubre de 2019 i pot realitzar-se de dues formes:

1. Presencial

a partir del 1 d'octubre de 2019. La matricula es realitzarà en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina ( C . Casanova , 143

Horari : de 9,30 a 13,30 h de dilluns a divendres i de 16 a 18 de dilluns a dijous

2. Telemàtica (es recomana per evitar temps d'espera)

En el moment de rebre l'acceptació, el doctorand ha de comunicar al nostre correu electrònic doctoratmedicina@ub.edu que desitja acollir-se a aquesta modalitat. Un cop la secretaria generi el rebut, l'avisarem per correu electrònic que ja pot recuperar el rebut i pagar-lo a través d'Internet (en un termini màxim de 7 dies ja que, en cas de no fer-ho efectiu en aquest període, el rebut caducarà i una propera emissió tindrà un recàrrec progressiu). Consultar el procediment per al pagament telemàtic


Alumnes anys següents

Preu de la matrícula

 

Documentació

Sol·licitud de matrícula , que requerirà el vistiplau del Director de Tesi o del Director de Tesi i del Director del Departament si procedeix. També es requerirà la firma del Tutor si s'escau

Els alumnes amb ajut de matrícula o beca hauran d'aportar el corresponent justificant (original i fotocòpia del títol de família nombrosa, credencial de becari...)

Matrícula

La matrícula 2019-20 es pot realitzar-se de 3 formes:

1. Presencial

a partir del 2 d'octubre de 2019. La matricula es realitzarà en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina ( C . Casanova , 143)

Horari : de 9,30 a 13,30 h de dilluns a divendres i de 16 a 18 de dilluns a dijous

2. Automatrícula, NOMÉS fins el 31 d'octubre de 2019

3. Telemàtica, a partir del 1 d'octubre de 2019 (es recomana per evitar temps d'espera)

Caldrà només deixar la documentació requerida en un sobre en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (sense necessitat d'esperar torn) o bé enviar-la per correu ordinari o correu intern a:

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Secretaria d'Estudiants i Docència
Casanova, 143
08036 BARCELONA

Una vegada la secretaria hagi generar el rebut avisarà (per correu electrònic) perquè l'alumne pugui recuperar-ho i pagar-ho a través d'Internet (en un termini màxim de 7 dies ja que, en cas de no fer-se efectiu en aquest període, el rebut caducarà i una propera emissió tindrà un recàrrec progressiu. Consultar el procediment per al pagament telemàtic

 

 

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docencia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Última actualització o validació: 06.04.2020
imatge de maquetació