UB
Vircont

Sandra Martínez Puchol

Biografia i/o tasques: 

Biòloga per la Universitat de Barcelona i estudiant de doctorat (FPI). El seu treball es centra en la detecció sensible de virus transmesos per aliments utilitzant amplificació dirigida i noves tècniques de seqüenciació massiva. També en l’avaluació de la transmissió i patologia dels virus DNA excretats.

METAWATER

New METAgenomics and molecular based tools for european scale identification and control of emergent microbial contaminants in irrigation WATER.

Irrigation water may be the source of microbiological contamination of fresh vegetables and has been associated to important food-borne epidemics of gastroenteritis, acute hepatitis and other important diseases.

Traçar l'origen de la contaminació a l...
I PREMI TORRES&EARTH A LA INNOVACIÓ MEDIA...

TRAÇAR L'ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L'AIGUA DE POU

Rusiñol M., Bofill-Mas S., Hundesa A., Guerrero-Latorre L., Fernández-Cassi X., Fresno S., Aguado D., Figuerola N., Gonzales E., Girones R.