UB
Vircont

Sandra Martínez Puchol

Biografia i/o tasques: 

Biòloga per la Universitat de Barcelona i estudiant de doctorat (FPI). El seu treball es centra en la detecció sensible de virus transmesos per aliments utilitzant amplificació dirigida i noves tècniques de seqüenciació massiva. També en l’avaluació de la transmissió i patologia dels virus DNA excretats. Actualment gaudint d'un ajut Margarita Salas al Grup de recerca en virologia clínica molecular i noves eines de diagnòstic en patologia infecciosa (Servei de Microbiologia) de Can Ruti.

Viruses from large-volume water samples

We have recently published our work on the evaluation of a virus concentration method based on ultrafiltration and wet foam elution for studying viruses from large-volume water samples as a open acces paper:

Webinar: Pandemia de COVID-19, implicaciones...

Organized by CWP. 9 Abril 2020: https://vimeo.com/405842574

Detecció de SARS cov2 en aigua residual

El nostre grup de recerca en col.laboració amb els grups liderats per Lluís Corominas i Carles Borrego de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) de Girona duem a terme un estudi sobre la presència de SARSCoV2 en Estacions Depuradores d'Aigua Residual a Catalunya.

Microbiological contamination of conventional...
Traçar l'origen de la contaminació a l...
Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua...


El Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments pertany al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB).