Guerra, Franquisme i maquis (Guardiola de Berguedà)

El conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i la Universitat de Barcelona dins del Màster d’Història Contemporània i Món Actual (UB-UOC) analitza el paisatge, la memòria i les estructures del període entre la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i el primer franquisme (1939-1959).

A més, el projecte tracta d’establir les relacions dels maquis en aquestes terres berguedanes. La proposta s’emmarca dins del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del màster esmentat, coordinats per la Dra. Teresa Abelló. L’equip del Passat més Recent podrà aportar la seva experiència juntament amb l’alumnat, coordinat per la Dra. Queralt Solé.

Cova
Massana

El projecte pretén engegar una la línia de recerca sobre la Guerra Civil i primer franquisme, l voltant del món maquis al Berguedà. Com a objectiu principal pretén poder reconstruir el paisatge que existí durant la Guerra Civil i evolució dels anys posteriors al terme de Guardiola de Berguedà. Estarà dirigit per un equip interdisciplinar amb una àmplia experiència en l’estudi (tant històric com arqueològic) i la difusió del període històric. En el context d’un interès social creixent pel coneixement del passat contemporani i de la Guerra Civil i franquisme en particular, aquest projecte vol treballar i donar a conèixer els esdeveniments ocorreguts en Guardiola de Berguedà.

entrev
DocuBd