Who We Are

What We Do and What We Offer

Psychology multimedia

Language

Faculty collectives

Follow us!

FacebookTwitterInstagram
 For further infromation :

 

Deanery 

 

Secretariat

 

Web Administration

Faculty of Psychology

Campus Mundet

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Ponent

En memòria del vol 4U9525

lazo-negro-vector

SAE comes up to Campus Mundet next Thursday, March 26th

De nou, el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) s’apropa al Campus Mundet per assessorar l’alumnat de manera presencial, el dijous dia 26 de març.

L’atenció individualitzada anirà en relació a qüestions que ajudin als estudiants en la presa de decisions (per un possible canvi de carrera, per escollir un màster...), a conèixer canals i recursos per buscar pràctiques no curriculars o una feina, oportunitats a l’estranger, entre d’altres.

Quan i on es fa l’atenció del SAE a Mundet?
- Data: Dijous 26 de març de 2015
- Lloc: Despatx de Tutories – Aulari “Edifici Migdia 2” del Campus Mundet
- Horari: De 11 a 14 hores (accés lliure, sense inscripció)
El pròxim dia que el SAE assessorarà els estudiants al Campus Mundet serà el dia 30 d’abril. Us hi esperem!

Modificació del Pla d'Estudis de Grau de Psicologia

La Facultat de Psicologia convoca a una reunió informativa als/a les alumnes de Grau - especialment a qui es troba a 3r curs o entre 2n i 3r-, en relació a la modificació del Pla d'Estudis de Grau que es posarà en marxa el curs vinent 2015-2016. La modificació ha vingut donada en particular per la publicació al BOE del Real Decret sobre el Màster de Psicologia General Sanitària, que obligarà a passar dels actuals ITINERARIS a les MENCIONS concretes de cada àmbit, segons s'explicarà.

Fóra molt important que hi poguéssiu assistir.

Dia: dimecres 25 de març

Hora: 13.30 h.

Lloc: edifici del Teatre

In memoriam, Professor N.J. Mackintosh (1935-2015)

Professor Mackintosh had a long academic and scientific career in Experimental Psychology. He was Emeritus Professor in the Department of Psychology, University of Cambridge (UK) and Fellow of the Royal Society since 1987. His scientific contributions were highly prominent, receiving many distinctions like the Biological Medal and President's Award of the British Psychological Society He visited and worked in many universities, both in the United Kingdom and abroad, including the University of Barcelona.

From the Faculty of Psychology we would like to recognize the outstanding career of Professor Mackintosh, who was proposed for his designation as Doctor Honoris Causa at the University of Barcelona. Regrettably this process could not be completed due to his decease on February 8th, after a short illness. He will always be remembered.

Additional information http://www.psychometrics.cam.ac.uk/about-us/directory/nick-mackintosh

Acte de Graduació Promoció 2014

Adreçat a : alumnes que han finalitzat els seus estudis de Grau de Psicologia, a la promoció 2014 (curs 2013-14).
Data: dimarts dia 21 d'abril de 2015, a les 19 hores
Lloc: Paranimf de la Universitat de Barcelona

Més informació


Meetings, Symposiums and Congresses

March 2015 - Theatre "La secreta obscenidad de cada día"
April 2015 - II Scholar Congress on rare diseases
April 2015 - VIII Conference cycle on Elderly
April 2015 - IV International Congress on Dual Psychopathology
April 2015 - 42 Symposium Spanish Society on Psychotherapy and Group Tecniques (SEPTG). Flowing on cooperation: creating and recreating
April 2015 - I National Meeting on leisure, tourism and welfare
May 2015 - VI Victimology Meeting: (in)visible victims
May 2015 - Psychopathology meeting. Current moment of the discipline
May 2015 - II Meeting on Sociosanitary Attention (A Coruña)
May 2015 - II International Congress on Emotional Intelligence and Welfare
May 2015 - Thematic Meeting on Social Norms (Metz, France)
June 2015 - IV Psychology and Law Conference
June 2015 - 66th Spring Meeting of the Catalan Neuropsychological Society
June 2015 - Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture
July 2015 - II Internacional Congress on Health and Aging Research
July 2015 - The 14th EFPA European Congress of Psychology (Milan, Italy)
July 2015 - V Univest 15 Conference "The challenges of improving assessment"
July 2015 - The 13th European Conference on Psychological Assessment
September 2015 - I Iberoamerican Congress on Health and Wellfare
September 2015 - IV International Congress on Psychology and Education
October 2015 - IV Athenea Network International Congress
October 2015 - 11th International Conference of the European Network for Mental Health Service Evaluation