Who We Are

What We Do and What We Offer

Psychology multimedia

Language

Faculty collectives

Follow us!

FacebookTwitterInstagram
 For further infromation :

 

Deanery 

 

Secretariat

 

Web Administration

Faculty of Psychology

Campus Mundet

Pg.Vall d'Hebron 171

Edifici de Ponent

Sant Jordi 2015

Sant Jordi 2015

Acte de Graduació Promoció 2014

Adreçat a : alumnes que han finalitzat els seus estudis de Grau de Psicologia, a la promoció 2014 (curs 2013-14).
Data: dimarts dia 21 d'abril de 2015, a les 19 hores
Lloc: Paranimf de la Universitat de Barcelona

Novetats: En resposta a les peticions, finalment els alumnes podran accedir al Paranimf amb dos acompanyants, la resta d'acompanyants podran seguir la retransmissió desde l'Aula Magna.

Podreu seguir la retransmissió de l'acte en directe a través de http://www.ub.edu/ubtv/video/graduacio-psicologia-curs-2013-2014

Més informació

Opening act of the 5th edition of the Master on Politics and University Management

Amb motiu de la inauguració de la 5ena edició del Màster en Política i Gestió Universitària, el proper 20 d'abril, a les 12h tindrà lloc a la Sala d'Actes del Palau de les Heures la conferència "Model de Govern a les Universitats", a càrrec del Dr. Enoch Albertí, Degà de la Facultat de Dret. La conferència és oberta a tothom qui vulgui assistir-hi. 

Més informació

In memoriam, Professor N.J. Mackintosh (1935-2015)

Professor Mackintosh had a long academic and scientific career in Experimental Psychology. He was Emeritus Professor in the Department of Psychology, University of Cambridge (UK) and Fellow of the Royal Society since 1987. His scientific contributions were highly prominent, receiving many distinctions like the Biological Medal and President's Award of the British Psychological Society He visited and worked in many universities, both in the United Kingdom and abroad, including the University of Barcelona.

From the Faculty of Psychology we would like to recognize the outstanding career of Professor Mackintosh, who was proposed for his designation as Doctor Honoris Causa at the University of Barcelona. Regrettably this process could not be completed due to his decease on February 8th, after a short illness. He will always be remembered.

Additional information http://www.psychometrics.cam.ac.uk/about-us/directory/nick-mackintosh

Grants for catalan and english teaching text corrections

Un any més, s’obre la Convocatòria de correcció de materials docents escrits en català i la de correcció de materials docents escrits en anglès. La dotació econòmica d’aquestes convocatòries és de 10.000 € procedents en part de l’ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Les convocatòries seran obertes tot l’any i els ajuts es concediran mentre hi hagi dotació econòmica.

Trobareu més informació a la pàgina de Convocatòries de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics.

Serveis Lingüístics


Meetings, Symposiums and Congresses

April 2015 - VIII Conference cycle on Elderly
April 2015 - IV International Congress on Dual Psychopathology
April 2015 - Expo EcoSalut 2015: health and welfare salon
April 2015 - 42 Symposium Spanish Society on Psychotherapy and Group Tecniques (SEPTG). Flowing on cooperation: creating and recreating
April 2015 - I National Meeting on leisure, tourism and welfare
April 2015 - Baden-Würtemberg Meeting in Barcelona
April 2015 - I Meeting on the defense of public assistance in mental health
May 2015 - II Jornada Recerca i Empresa: converses en Feedwork
May 2015 - VI Victimology Meeting: (in)visible victims
May 2015 - Psychopathology meeting. Current moment of the discipline
May 2015 - II Meeting on Sociosanitary Attention (A Coruña)
May 2015 - V Coaching and Leadership National Congress
May 2015 - II International Congress on Emotional Intelligence and Welfare
May 2015 - Thematic Meeting on Social Norms (Metz, France)
June 2015 - IV Psychology and Law Conference
June 2015 - 66th Spring Meeting of the Catalan Neuropsychological Society
June 2015 - Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture
July 2015 - II Internacional Congress on Health and Aging Research
July 2015 - The 14th EFPA European Congress of Psychology (Milan, Italy)
July 2015 - V Univest 15 Conference "The challenges of improving assessment"
July 2015 - The 13th European Conference on Psychological Assessment
September 2015 - I Iberoamerican Congress on Health and Wellfare
September 2015 - IV International Congress on Psychology and Education
October 2015 - IV Athenea Network International Congress
October 2015 - 11th International Conference of the European Network for Mental Health Service Evaluation
October 2015 - II National Congress on Individual Differences and Specific Educational Needs