“ImmunoEscapeRoom”: fins que no n’aprenguis, no en sortiràs

L'assignatura "Inmunonutrició" del Màster en Nutrició i Metabolisme (UB-URV) la cursen estudiants d'universitats catalanes i llatinoamericanes amb coneixements basals molt variables de nutrició i immunologia. Per tal de poder treballar l'impacte dels nutrients sobre el sistema immunitari cal fer una classe inicial de recordatori amb l'objectiu d'assentar les bases dels coneixements d'immunologia necessaris per a entendre la resta de l'assignatura. Per tal de treballar els conceptes claus d'immunologia en aquesta assignatura, d'una manera amena i sense repetició de continguts, es proposa realitzar un escaperoom. Així, la següent proposta d'innovació es realitzarà en dues fases. En una primera fase (el primer any acadèmic del projecte) es prepararan les proves de l'escaperoom i s'assajaran a mode de joc a l'aula amb grups petits per a comprovar el correcte funcionament i la dinàmica. Concretament, es plantejarà una situació en la qual se situarà a l'estudiant a l'interior del cos humà i formarà part del sistema immunitari; es trobarà davant d'una agressió per part d'un patogen i haurà de saber organitzar els mecanismes de resposta immunitaris per a fer-hi front. L'impacte a diferents nivells (aprenentatge de continguts, dinàmica, idoneïtat, grau d'acceptació...) s'avaluarà a través d'indicadors qualitatius i quantitatius: enquestes d'opinió d'estudiants i professorat implicat i valorant els coneixements adquirits en l'examen final. En una segona fase (segon any acadèmic), a partir de les millores obtingudes de l'anàlisi dels indicadors de la primera fase es farà l'escaperoom. En aquesta segona fase també s'avaluarà l'impacte sobre l'aprenentatge de continguts i grau d'acceptació de professorat i estudiants. L'escaperoom, es podrà fer servir, a més a més, en altres assignatures on el professorat està implicat com per exemple en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments un cop el professorat estigui satisfet amb el resultat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Donat que els continguts ja s’han treballat prèviament en altres assignatures però existeix una mancança palesa per a poder seguir l’assignatura amb normalitat, l’objectiu principal d’aquest projecte és promoure l’aprenentatge autònom/dirigit dels estudiants a través de la ludificació.

Per a fer-ho es proposa substituir la classe inicial de repàs per la realització d’un escaperoom. Així, a través de les proves incloses en l’escaperoom es vol promoure de forma dinàmica el treball en equip, engrescar els estudiants en l’assignatura i consolidar conceptes bàsics per a entendre el temari d’Immunonutrició.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/019
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Rodríguez Lagunas, Maria José
Participants: 
Francisco José Pérez Cano
Margarida Castell Escuer
Àngels Franch Masferrer
Malén Massot Cladera
Ignasi Azagra Boronat
Mariona Camps Bossacoma
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster en Nutrició i Metabolisme
Assignatures implicades: 
Immunonutrició
Estratègies docents per la millora/innovació: