Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l'us d'exàmens per a l'avaluació acadèmica s'accepta per defecte el seu bon funcionament. L'experiència, però, mostra força anomalies que esbiaixen les qualificacions dels estudiants. Fa 15 anys l'ICE i el Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària (GAIU) van iniciar accions de formació i creació de programari per l'anàlisi d'exàmens. En aquestes hi vam participar membres del present projecte.

Avui, amb l'implantació de Moodle la problemàtica augmenta:

1. L'avaluació via Moodle guanya adeptes enfront als exàmens tradicionals.

2. L'EEES i  l'avaluació continua fan atractives les tecnologies que agiliten la feina.

3. Els exàmens més populars, i de més risc de baixa qualitat, són els d'alternativa múltiple i V-F.

4. Les anàlisis d'exàmens de docents universitàris mostren força anomalies.

Aquestes 4 constatacions són la base d'aquest projecte.

L'aplicatiu

Executa tres accions:

1. Obté la matriu de respostes (MR): l'anàlisi d'un examen requereix les respostes dels examinands a les preguntes. Moodle no aporta MR i cal elaborar un protocol d'obtenció. Hi ha dues vies:

A: un cop administrat el qüestionari via Moodle l'aplicatiu obté la MR.

B: per exàmens en paper dels que es disposa de MR es captura l'arxiu.

2. Amb MR es calculen els indicadors de qualitat per a les preguntes i dades de cada examinand que ajuden a interpretar la seva puntuació.

3. S'emet un informe interpretatiu per el docent amb recomanacions de millora.

 

Actualment aquest projecte està en desenvolupament i està previst finalitzar-lo el mes de setembre de 2014.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/058
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Renom Pinsach, Jordi
Participants: 
Jeus Perez Causell, Francesc Perez Garcia, Jose Francisco Abril Ferrando, Esteban Vegas Lozano, Ana Andres Valle
Estratègies de millora/innovació docent: