Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Una vegada comprovades les bones prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle proposem:

1. Dissenyar amb el paquet exams de R activitats on-line obligatòries de Matemàtiques al llarg del curs 17-18, implementar-les en el campus de les assignatures de Matemàtiques a l’inici del curs 18-19 i utilitzar-les de forma efectiva en aquest curs.

2. Aplicar a la millora de l’aprenentatge fent: activitats auto-avaluatives per a cada tema, detecció d’aquelles qüestions on més dificultat han trobat els alumnes a fi de comentar la seva resolució a classe. Es tracta d'augmentar la dinàmica participativa del estudiants i, a més, que les activitats formin part de la nota d’avaluació continuada.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/024
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
VEGAS LOZANO, ESTEBAN
Participants: 
Cubedo Cullere, Marta
Arenas Sola, Concepcion
Miñarro Alonso, Antonio
Reverter Comes, Ferran
Arcas Pons, Antonio
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Biologia
Bioquímica
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciències Biomèdiques
Assignatures implicades: 
Matemàtiques