Statmedia

Statmedia
Presentació: 

El grup d'innovació Statmedia té com a objectiu la millora i la innovació docent en l'àmbit de l'Estadística aplicada. Des de l'any 1999 els nostres projectes utilitzen entorns multimèdia basats en Java per tal de dotar de dinamisme als documents que consulten els estudiants i als formularis de les activitats on-line. Tot el programari ha estat desenvolupat íntegrament pel grup.

L'objectiu general del grup consisteix en afavorir l'aprenentatge en les assignatures d'Estadística aplicada. Concretament, en els propers dos-tres anys ens plantegem principalment automatitzar activitats on-line individualitzades dins l'entorn Moodle. Aquestes activitats poden associar-se tant a l'avaluació continuada com a l'autoavaluació en funció dels plantejaments de cada professor.

La tecnologia que hem après a explotar resulta de la combinació del paquet estadístic freeware R, dels informes dinàmics en Sweave i, finalment, de la seva importació al campus en forma de preguntes numèriques/choice/multichoize/cloze en el banc de preguntes del curs. Aquest banc permet crear qüestionaris estàndard de Moodle que poden tenir un grau elevat de complexitat (gràfics personalitzats, arxius de dades individualitzats, etc).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/113
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Membres del grup: 
Antonio Miñarro Alonso
Marta Cubedo Culleré
Francesc Carmona Pontaque
Miquel Calvo Llorca
Antoni Arcas Pons
Ferrán Reverter Comes
Conxita Arenas Solà
Isaac Subirana Cachinero
Mireia Besalú Mayol
Diego Garrido Martín

Projecte/s del Grup

2023PMD-UB/005
Coordinació: Mireia Besalu Mayol
Estat: Actiu
2022PID-UB/038
Coordinació: Esteban Vegas Lozano
Estat: Actiu
2022PID-UB/031
Coordinació: Diego Garrido Martin
2020PID-UB/017
Coordinació: ESTEBAN VEGAS LOZANO
Estat: Finalitzat
2017PID-UB/024
Coordinació: VEGAS LOZANO, ESTEBAN
Estat: Finalitzat
2016PID-UB/020
Coordinació: Vegas Lozano, Esteban
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/032
Coordinació: Vegas Lozano, Esteban
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/056
Coordinació: Calvo Llorca, Miquel
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/021
Coordinació: Calvo Llorca, Miguel
Estat: Finalitzat