Statmedia

Statmedia
Presentació: 

El grup d'innovació Statmedia té com a objectiu la millora i la innovació docent en l'àmbit de l'Estadística aplicada. Des de l'any 1999 els nostres projectes utilitzen entorns multimèdia basats en Java per tal de dotar de dinamisme als documents que consulten els estudiants i als formularis de les activitats on-line. Tot el programari ha estat desenvolupat íntegrament pel grup.

L'objectiu general del grup consisteix en afavorir l'aprenentatge en les assignatures d'Estadística aplicada. Concretament, en els propers dos-tres anys ens plantegem principalment automatitzar activitats on-line individualitzades dins l'entorn Moodle. Aquestes activitats poden associar-se tant a l'avaluació continuada com a l'autoavaluació en funció dels plantejaments de cada professor.

La tecnologia que hem après a explotar resulta de la combinació del paquet estadístic freeware R, dels informes dinàmics en Sweave i, finalment, de la seva importació al campus en forma de preguntes numèriques/choice/multichoize/cloze en el banc de preguntes del curs. Aquest banc permet crear qüestionaris estàndard de Moodle que poden tenir un grau elevat de complexitat (gràfics personalitzats, arxius de dades individualitzats, etc).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/113
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Membres del grup: 
Antonio Miñarro Alonso
Marta Cubedo Culleré
Francesc Carmona Pontaque
Miquel Calvo Llorca
Antoni Arcas Pons
Ferrán Reverter Comes
Conxita Arenas Solà
Isaac Subirana Cachinero
Mireia Besalú Mayol
Diego Garrido Martín