Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

-Millorar la pronúncia dels estudiants del grau de comunicació i indústries culturals

-Donar l’oportunitat als estudiants de Filologia catalana de practicar uns ensenyaments que, per les necessitats socioculturals de la societat catalana, els poden ser molt útils en l’àmbit professional.

-Acompanyar els alumnes en un aprenentatge actiu i promoure'n l'autonomia.

-Autoregular l'aprenentatge entre iguals i aplicar els coneixements adquirits en la comunicació oral.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/043
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Carrera Sabate, Josefina
Participants: 
Josefina Carrera-Sabaté, Clàudia Pons Moll, Rosa M. Lloret Romañach, Ana M. Fernández Planas
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Comunicació i indústries culturals
Assignatures implicades: 
Fonologia Catalana
Gèneres i formats de la comunicació oral