GID-BBM

Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular (GID-BBM) agrupa un col.lectiu de professors i professores del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia amb inquietud per la millora de l’activitat docent universitària i per les noves metodologies. El GID-BBM va ser reconegut per la Universitat de Barcelona l’any 2003 (2003GIDVC-UB/04) i aconseguí el reconeixement com a grup consolidat l’any 2006 (2006GIDC-UB/31).

Objectiu inicial del grup.

La superació de l'actitud passiva, merament receptiva, de l'alumnat que caracteritza l'aprenentatge basat en la transmissió d'informació teòrica, és el cavall de batalla de tot el professorat interessat en adequar la docència universitària a les necessitats del segle XXI. Les noves tecnologies de la informació i comunicació i llur utilització en sistemes d'aprenentatge més oberts, faran que l'alumnat s'incorpori a la seva vida professional a través d'un aprenentatge més participatiu (i per tant més actiu) i més crític. La funció del professorat ha de ser tant explicar coneixements com guiar i incentivar aquest procés. Sota aquesta perspectiva, el nostre grup pretén en primer lloc generar nou material per a l'aprenentatge que faciliti el treball continuat i l'actitud participativa de l'alumnat. També, posar en marxa noves metodologies docents fonamentades en l'ensenyament basat en problemes que fomentin el canvi d'actitud de l'alumnat. Volem també generar eines per a l'avaluació de l'impacte de les noves metodologies en el rendiment acadèmic i en la formació de l'alumnat.

Codi UB: 
GINDO-UB/052
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Ramírez i Sunyer, Ignasi
Membres del grup: 
Peinado i Onsurbe, Julia
López i Soriano, Francisco Javier
Llobera i Sande, Miquel
Casado i Merediz, Javier
Soley i Farrés, Maria
Carbó Carbó, Maria Neus
Gumà Garcia, Anna Maria

Projecte/s del Grup

2012PID-UB/074
Coordinació: Ramírez i Sunyer, Ignasi
Estat: Finalitzat