I Fira virtual de microbiologia en l’àmbit de la infermeria

En aquesta fira l’alumnat, en el seu petit grup de treball col·laboratiu, presentarà un pòster on, en base una notícia/reportatge apareguda en algun mitjà de comunicació, haurà de mobilitzar de nou tots els continguts treballats per determinar les característiques principals de l’agent infecciós, la/les suposada/es vies de transmissió que es poden deduir de la notícia, així com les mesures de prevenció i control de la infecció que es podrien haver efectuat.

Amb l’elaboració i presentació del pòster es fomentarà el treball col·laboratiu, la construcció de nou coneixement de forma activa i participativa i l’ús adequat del llenguatge científic.

Els pòsters es podran elaborar amb programari específic de disseny gràfic (Power Point, Google Slides, Canva) i cada grup haurà de gravar l’exposició amb programari d’edició de vídeo ( Power Director, powerpoint, etc). Tant el pòster com la presentació hauran de ser penjats al Campus Virtual on hi tindrà accés tant l’alumnat com el professorat implicat en la matèria.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Que hi hagi una millora dels aprenentatges de l'alumnat, com a resultat de l’actuació implementada.
  • Que l’alumnat construeixi i visualitzi els continguts treballats de forma clara, gràfica i resumida, mitjançant l’ús d’eines virtuals i l’elaboració d’un pòster sobre temes relacionats amb la Microbiologia en l’àrea d’Infermeria.
  • Que l’alumnat exposi oralment i de forma breu i clara els temes assignats.
  • Fomentar l’aprenentatge col·laboratiu mitjançant el treball en grup.
  • Que hi hagi un increment de l’assistència de l’alumnat a l’aula.
  • Que l’alumnat aprengui a utilitzar bases de dades científiques com Pubmed o Scopus per a la cerca d’informació actualitzada, científicament contrastada
  • Que l’alumnat aprengui a utilitzar adequadament i acuradament el vocabulari científic.

Aquests objectius pretenen millorar l’aprenentatge dels alumnes en relació amb la microbiologia en ciències de la salut i al coneixement dels gèneres i les espècies principals de microorganismes d’interès en la patologia infecciosa humana.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/003
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Ester Fuste Dominguez
Participants: 
Enric Limón Cáceres
Teresa Vinuesa Aumedes
Paula Andrea Espinal Marín
Josep Maria Sierra Ortigosa
Guadalupe Jiménez Galisteo
Marta Jorba Pedrosa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Fisiopatologia. Diagnòstic per la Imatge