Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia

1. Obtenir informació d'experiències prèvies, com ara el treball desenvolupat pel Grup de Recerca i d'Innovació Docent en Organització d'Empreses (GROE) de la Universitat de Barcelona, entre altres.

2. Obtenir dades rellevants dels estudiants de primer i segon cursos per tal de dissenyar-ne un perfil.

3. Obtenir informació sobre estudiants que hagin "pressumptament" abandonat els estudis i conèixer-ne les motivacions.

4. Millorar la comunicació directe entre el Centre i els seus estudiants.

5. Incidir de manera eficaç en el marc dels ensenyaments, dels estudiants i del professorat per tal que la informació obtinguda reverteixi en una millora del funcionament actual dels graus.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Després de més de vuit anys elaborant els informes de seguiment dels diferents graus de Filologia, l'equip de coordinació d'Estudis ha detectat que un dels problemes recurrents és el que té a veure amb l'elevat índex d'abandonament d'estudiants, que es produeix sobretot en els primers cursos dels diferents graus de la Facultat.

En els darrers seguiments es va considerar com a proposta de millora l'estudi detallat de les causes que intervenen en l'abandonament dels estudiants. Amb aquesta finalitat ens proposem de fer un estudi aprofundit per identificar les motivacions d'aquest abandonament, tenint en compte que podrien variar segons l'ensenyament i el curs.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/017
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Perea Sabater, Maria Pilar
Participants: 
Natalia Judith Laso, Lourdes Romera, Virginia Trueba, David Viñas
Assignatures implicades: 
Assignatures de primer i segon cursos de tots els graus de la Facultat de Filologia