Metodologies actives per l’aprenentatge

Ús de noves tecnologies vinculades a l’aula de microscòpia de la Facultat de Biologia per a l’estudi de l’estructura i funció del múscul potenciant el treball col·laboratiu, el debat entre iguals i la capacitat de divulgació

La proposta pretén millorar la metodologia pràctica sobre l'aprenentatge de l’estructura i funció del múscul, per complementar el bloc temàtic sobre la locomoció animal i migració on els músculs juguen un paper molt important. El teixit muscular és d’especial rellevància en Fisiologia Animal perquè determina les relacions amb l’entorn i la capacitat funcional de l’animal. L’aula de microscòpia (Aula Motic M10), posada en funcionament el curs passat, ofereix múltiples possibilitats per a l’autoaprenentatge a partir de l’estudi de mostres histològiques.

Model col·laboratiu de simulació clínica. Aplicació pràctica: maneig del pacient que presenta hipoacúsia

A l'ensenyament de Ciències de la Salut i Medicina, la simulació clínica i l'aprenentatge col·laboratiu tenen un paper important en el desenvolupament de competències per al procés de presa de decisions durant un cas clínic. L'adequada cooperació, coordinació i comunicació afecten directament la seguretat del pacient i la confiança de l'equip mèdic.

Gamificació a l’assignatura de Bioquímica del grau de Química

Des de la pandèmia hem estat presentant diversos jocs als alumnes de l’assignatura "Bioquímica" del grau de Química. Aquests jocs sembla que els han agradat (alguns més que d’altres) i hem pensat que es podrien utilitzar per aprendre alguns aspectes de l’assignatura. Fa un parell d’anys que l’assignatura ha passat del 4rt Semestre al 7è Semestre del grau, per la qual cosa queda molt allunyada de l’assignatura de Biologia, que s’imparteix al 1r Semestre.

Disseny i implementació d’un escape room (joc d’escapada) com a eina d’aprenentatge basada en el joc a les pràctiques de Fisiologia i Fisiopatologia I.

Atès que la innovació docent ha anat guanyant acceptació en l'àmbit de les ciències farmacèutiques i biomèdiques, els sistemes educatius actuals busquen incorporar avenços en termes de disseny metodològic a les aules mitjançant la combinació de múltiples mètodes i enfocaments d'ensenyament i aprenentatge, en comptes de models metodològics únics.

Fonètica per a una societat amb igualtat d’oportunitats. Proposta de millora docent per a les assignatures de Fonologia Catalana (grau de Filologia Catalana) i Fonètica i Fonologia de Laboratori (grau de Lingüística)

El Real Decreto 822/2021 estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i el procediment per assegurar-ne la qualitat. A més, té en compte els objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO (ODS). Un dels aspectes innovadors del reial decret és la possibilitat de programar plans d’estudis amb projectes acadèmics singulars en els ensenyaments oficials per tal que les universitats puguin mostrar el seu compromís social. Complementàriament, es promou la innovació docent i es parteix de la consideració que l’objecte essencial del procés educatiu és ensenyar i aprendre.

Fonaments literaris, comprensió i pensament pedagògic. Estratègies, activitats i recursos d’aprenentatge autònom

Aquest projecte cerca promoure millores docents en un conjunt d’assignatures pròpies de l’àmbit del pensament pedagògic, a la vegada que, a partir d’aquestes millores, aportar evidències metodològiques per als processos que segueix la Facultat d’Educació de replantejament i reestructuració dels Plans d’Estudis de grau a propòsit de la reforma exigida per la legislació vigent i de prevista implementació per al curs 2025-2026.

Trans* Realitat Virtual en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

L'objectiu d'aquest projecte és que l'estudiant visqui una experiència immersiva mitjançant l'ús d'ulleres de realitat virtual, protagonitzant una situació en què un metge o metgessa tracta de manera violenta una persona Trans* a la seva consulta. Una vegada que l'estudiant ha presenciat virtualment aquesta situació real, es produeix una discussió i s'arriben a conclusions amb els altres estudiants i el professor sobre com hauria d'haver actuat el personal sanitari davant d'aquesta situació.

Simulacions per Entendre Conceptes en Mecànica Quàntica

La mecànica quàntica (MQ) és una vessant important de la física, i avui en dia té aplicacions que van més enllà de la recerca pura. L’ensenyament formatiu de MQ sol ésser teòric, per desenvolupar i fonamentar conceptes complexes com el de funció d’ona, entrellaçament o mesura. Els cursos tradicionals de MQ complementen aquestes classes teòriques amb sessions de problemes, que sovint van acompanyats de dificultats adicionals (matemàtiques complicades, números complexes, etc).

Pàgines