Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte d’innovació docent és la implementació de noves pràctiques de laboratori per a la millora dels aprenentatges i en adquisició de competències de la professió d’enginyer químic. En concret, es pretén millorar l’aprenentatge d’alguns processos industrials concrets, de la metodologia del disseny d’experiments i de la planificació de projectes a escala de laboratori. Simultàniament, es millorarà en l’adquisició de competències com el treball en grup, el lideratge d’equips de treball, plantejar solucions a problemes, i saber redactar, presentar i desenvolupar informes tècnics.

A fi d’assolir l’objectiu general, el projecte docent que es planteja pretén realitzar les següents actuacions:

  • Dissenyar les noves pràctiques de laboratori com a pràctiques obertes sense un guió de practiques tancat, de manera que els alumnes hauran de planificar els experiments, tal i com faran en un futur al món industrial.
  • Definir un nou sistema d’avaluació de les pràctiques de laboratori en l’ensenyament d’Enginyeria Química.
  • Treballar la funció de líder d’un grup de persones, de tal manera que tots els alumnes siguin líders i obtinguin una avaluació.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/031
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
JORGE LABANDA ANGULO
Ensenyament/s: 
Màster d'Enginyeria Química