INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte té com a objectiu determinar si la intervenció realitzada (modificació de la metodologia d'ensenyament-aprenentatge) augmenta el grau de consecució de l'objectiu d'adquisició de competències específiques d'atenció farmacèutica per part dels estudiants de Farmàcia, donant resposta als reptes futurs de la professió farmacèutica amb relació a la implementació de serveis professionals farmacèutics, com és el dels Sistemes Personalitzats de Dosificació. Aquest objectiu s’emmarca dins de les línies d’innovació docent del grup i, en concret, en les que es refereixen a: Aprenentatge professionalitzador: PNT (Procediment Normalitzat de Treball) Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge col.laboratiu. Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge autònom i PBL, Casos i Simulacions. Aprenentatge en entorns virtuals: Open Educational Resources.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/022
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Modamio Charles, M. Pilar
Participants: 
Eduardo L. Mariño Hernández, M. Pilar Modamio Charles, Cecilia Fernández Lastra, Antonio J. Braza Reyes, Eric Miguez Díez, Héctor Ruiz Loscertales, Gonzalo Tobaruela Martínez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia, Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
Assignatures implicades: 
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica