PNT (Procediments Normalitzats de Treball)

Incorporació de mecanismes i protocols de qualitat, seguretat, prevenció de riscos, atenció al medi ambient i gestió, propis de l’activitat professional com a recurs per l’aprenentatge.

 

Grups d'innovació docent

Títol: ULD-FARMÀCIA
Coordinació: Prat Aixelà, Josefina
GINDOC-UB/116
Títol: RELAT
Coordinació: Coll Florit, Antònia
GINDOC-UB/164
Títol: Periodeia
Coordinació: Méndez Lloret, Maria Isabel
GINDOC-UB/168
Títol: GIMDEPPM
Coordinació: Martínez López, Mònica
GINDOC-UB/065
Títol: GIDTF2013
Coordinació: Halbaut Bellowa, Lyda
GINDOC-UB/073
Títol: GIDPODO
Coordinació: Perez Palma, Laura
GINDO-UB/201
Títol: GIDC-ODAS
Coordinació: Gregori Giralt, Eva
GINDOC-UB/103
Títol: GIDAIFAR
Coordinació: García López, Mª Luisa
GINDOC-UB/036
Títol: FARCLINAF
Coordinació: Mariño Hernández, Eduardo L.
GINDOC-UB/117
Títol: ARTINNOVA
Coordinació: Torres Carceller, Andrés
GINDOC-UB/100

Projectes reconeguts

Coordinació: Jordi Colomer Farrarons
2020PID-UB/035
Actiu
Coordinació: Maria Montserrat Lopez Paez
2020PID-UB/007
Actiu
Coordinació: Esther Trave Allepuz
2018PID-UB/033
Finalitzat
Coordinació: Rion Tetas, Rosanna
2016PID-UB/003
Finalitzat
Coordinació: Noguera Pigem, Elena
2013PID-UB/007
Finalitzat
Coordinació: Carmen Gomez Vaquero
2020PID-UB/041
Finalitzat
Coordinació: Povedano i Ferré, Rosa
2013PID-UB/002
Finalitzat
Coordinació: Mendez Lloret, Maria Isabel
2015PID-UB/023
Finalitzat
Coordinació: Modamio Charles, M. Pilar
2015PID-UB/027
Finalitzat
Coordinació: Garcia Montoya, Encarnacion
2019PID-UB/003
Finalitzat
Coordinació: Esther Trave Allepuz
2020PID-UB/037
Finalitzat
Coordinació: Jaume Giménez Farreras
2014PID-UB/006
Finalitzat
Coordinació: Modamio Charles, M. Pilar
2014PID-UB/022
Finalitzat
Coordinació: Gimenez Farreras, Jaime
2015PID-UB/021
Finalitzat
Coordinació: MONTSERRAT IBORRA URIOS
2017PID-UB/043
Finalitzat
Coordinació: SOLE BARJAU; QUERALT
2017PID-UB/006
Finalitzat
Coordinació: Illamola i Gómez, Cristina
2019PID-UB/021
Finalitzat