L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Assolir els coneixements i habilitats bàsics de la matèria contextualitzant l’aprenentatge en la resolució de problemàtiques  vinculades  a  situacions  reals, a partir de l’estudi de les quals es poden construir els conceptes bàsics del Dret de la Persona sense recorre a les grans abstraccions.
  • Apropar els alumnes a la vessant professional dels estudis.
  • Afavorir el treball col·laboratiu entre els estudiants
  • Motivar l’alumnat, mitjançant la seva participació activa i no merament passiva a  la dinàmica docent, per tal d’evitar l’absentisme a l’aula, circumstància que es troba a la base de les baixes taxes de rendiment acadèmic.
  • No es tracta que l’alumne assisteixi a classe perquè ha de prendre apunts; l’objectiu és que l’alumne assisteixi a classe perquè aprèn a partir del treball propi i a partir de la interactuació amb el professor i la resta de companys
  • L’absentisme a classe es troba en la base de la baixa taxa de rendiment de l’assignatura, és per això que val la pena assajar fórmules que motivin a l’alumnat a assistir a classe, no només per tal de prendre apunts que, al cap i la fi, si desconnecta, li pot passar un company.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/022
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Zahino Ruiz, Maria Luisa
Participants: 
Roca Acedo, Berta
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Dret