La lectura de clàssics en l'actualitat

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general és endinsar els estudiants en el treball de fonts directes, en aquest cas de clàssics de la filosofia política, a fi i efecte de que millori la seva capacitat de comprensió del procés polític i, al mateix temps, de raonament sobre aquest.

De forma més específica es poden identificar altres objectius:

- dinamitzar tot el col·lectiu d’estudiants per potenciar la seva participació tant individual com grupal.

- millorar i aprofundir en les dinàmiques de treball en grup.

- potenciar l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura de forma més inclusiva, promocionant la participació activa de l’alumnat en les sessions pràctiques i, per extensió, també en les teòriques.

- potenciar l’apropament a textos clàssics de filosofia política i saber encaixar-los en debats polítics més actuals (testant l’actualitat dels textos tot i tenir més de 300 anys d’antiguitat).

- apropar l’assignatura als alumnes i fer visible la importància d’aquesta en el bloc de les assignatures de formació bàsica i en el context general del Grau en Seguretat.

- dotar als estudiants d’instruments i mètodes que els permetin adquirir i millorar les estratègies de regulació de l’aprenentatge autònom.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Díaz Anabitarte, Aitor
Participants: 
Roca Acedo, Berta
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau en Seguretat