L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La Mediateca d'Imatge del departament de Disseny i Imatge existeix des de l'any 1992. El seu fons el constitueixen films, vídeos i obres interactives, en VHS, DVD, CD, i una base de dades de consulta, tot disponible per a la docència i la recerca.

Les noves tecnologies de la informació permeten organitzar d'altra forma els arxius audiovisuals i multimèdia, fent-los més accessibles i oferint una major interacció amb els usuaris.

El nostre projecte vol utilitzar aquest canvi tecnològic adaptant i millorant les particularitats fundacionals de la Mediateca d'Imatge. En concret es tracta de crear un lloc a la Intranet de la UB amb el nom 'Mediateca d'Imatge online', que contingui una bona part de l'actual fons -aquelles obres que considerem més interessants i de difícil accés-, per tal de fer-lo operatiu per a la docència i la recerca.

Al lloc web s'accedirà per la Intranet i per mitjà del Campus Virtual de la UB, per tant tindrà un control d'accés tant per el professorat i com per els estudiants.

Caldrà dissenyar una interfície operativa que enllaci amb la gestió de la base de dades d'autors i obres.

Caldrà posar-nos d'acord amb l'Àrea de Tecnologies de la UB.

El projecte dona resposta a una demanda de millora docent del professorat del departament de Disseny i Imatge i dels estudiants de diverses assignatures (s'indiquen a continuació).

En una fase posterior també es vol fer quelcom de similar amb el fons fotogràfic.

Beneficiaris del projecte (en aquesta primera fase)

Tot el professorat de l'àmbit de cinema, vídeo i nous medis del departament de Disseny i Imatge (12), tot l'alumnat del Grau en Belles Arts i del Grau en Disseny, tot l'alumnat del Grau en Comunicació i Indústries culturals, els estudiants del Màster Oficial Universitari en Producció i Recerca Artística, els investigadors en formació del Programa de doctorat en Estudis Avançats en Produccions Artístiques.

Assignatures del pla d'estudis del Grau en Belles Arts en les que més repercutirà la millora docent

- Laboratori audio-visual. (obligatòria) També del Grau en Disseny

- Taller de creació I. (obligatòria)

- Taller de creació II. (obligatòria)

- Taller de creació III. (obligatòria)

- Visualitats contemporànies. (obligatòria)

- Arts medials. (optativa)

- Processos documentals. (optativa)

- Imatge, narració i memòria. (optativa)

Assignatures del pla d'estudis del Grau en Comunicació i indústries culturals en les que més repercutirà la millora docent (hi participa professorat del departament de Disseny i Imatge)

- Comunicació audiovisual. (obligatòria)

- El procés de producció audiovisual. (obligatòria)

- Mecanismes de comunicació i producció a la xarxa. (obligatòria)

- Disseny i edició de productes multimèdia. (obligatòria)

- Televisió i radio en el s.XXI. (obligatòria)

- Noves tecnologies aplicades a la comunicació. (optativa)

 

Està prevista la finalització del projecte el 15 de juliol de 2014.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/013
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ameller Ferretjans, Carles
Participants: 
Ricardo Iglesias Garcia, Leonides Martin Saura, Tjasa Kancler, Ana Maria Marchante Hueso, Maria Luz Lopez Ruido, Rebeca Pardo Sainz, Elena Gabriela Fraj Herranz
Estratègies docents per la millora/innovació: