Facultat de Belles Arts

Grups d'innovació docent

GINDOC-UB/170
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: López Paéz, Maria Montserrat
GINDOC-UB/164
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Coll Florit, Antònia
GINDOC-UB/100
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Torres Carceller, Andrés
GINDOC-UB/162
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Porquer Rigo, Joan Miquel
GINDOC-UB/087
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Herraiz García, Fernando
GINDOC-UB/005
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Morell Rovira, Jordi
GINDO-UB/203
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Leria Morillo, Maria Carmen
GINDO-UB/188
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Romero Pineda, Rafael
GINDO-UB/156
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Quilez Cepero, Natalia
GINDO-UB/128
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Vila Pou, Eva

Projectes reconeguts

2023PMD-UB/001
Actiu
Coordinació: FERNANDO HERRAIZ GARCIA
2020PID-UB/022
Actiu
Coordinació: Núria Guasch Ferre
2020PID-UB/007
Actiu
Coordinació: Maria Montserrat Lopez Paez
2017PID-UB/046
Finalitzat
Coordinació: López Paez, Maria Montserrat
2015PID-UB/150
Finalitzat
Coordinació: Morin Fraile,Victòria
2017PID-UB/016
Finalitzat
Coordinació: Moret Viñals, Oriol
2017PID-UB/044
Finalitzat
Coordinació: MARIA CARMEN LERIA MORILLO
2013PID-UB/006
Finalitzat
Coordinació: Figueras Ferrer, Eva
2018PID-UB/024
Finalitzat
Coordinació: Antonia Coll Florit
2014PID-UB/075
Finalitzat
Coordinació: Hernández Hernández, Fernando
2012PID-UB/013
Finalitzat
Coordinació: Ameller Ferretjans, Carles
2016PID-UB/025
Finalitzat
Coordinació: Povedano i Ferré, Rosa
2020PID-UB/026
Finalitzat
Coordinació: Jose Ricardo Trigo Jimenez
2013PID-UB/001
Finalitzat
Coordinació: Hernández Hernández, Fernando
2012PID-UB/139
Finalitzat
Coordinació: Padilla Macho, Óscar
2013PID-UB/002
Finalitzat
Coordinació: Povedano i Ferré, Rosa