Photon-ID

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Presentació: 

El GIDC Óptica Física i Fotònica centra la seva tasca en (i) el desenvolupament de materials docents multimèdia per a l’aprenentatge de l’Òptica Física, (ii) en l’anàlisi de l’impacte d’aquestes innovacions en la docència i (iii) en la millora dels mètodes docents en les pràctiques de laboratori.

Objectius de l'activitat del grup

El grup d'innovació docent en els propers anys té com a objectiu desenvolupar i aplicar una sèrie d'eines en diferents línies d'innovació, en tots els ensenyaments i assignatures en què participa, tant a nivell de grau com de màster, tal com s'especifica a continuació. Moltes d'aquestes assignatures són de nova creació o han estat remodelades amb la implantació dels nous graus, i les venim impartint des de fa relativament poc. Des de llavors, hi hem introduït eines d'innovació docent per adaptar-nos a les circumstàncies canviants, i volem seguir en aquesta línia d'actuació.

 

Codi UB: 
GINDO-UB/069
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Martín-Badosa, Estela
Membres del grup: 
MARIO MONTES USATEGUI
IGNACIO JUVELLS PRADES
SALVADOR BOSCH PUIG
JORDI CUADROS MARGARIT
ARTUR CARNICER GONZÀLEZ
JAIME VALLMITJANA RICO
DAVID MALUENDA NIUBÓ
JORDI TIANA ALSINA

Projecte/s del Grup

2012PID-UB/029
Coordinació: Estela Martín Badosa
Estat: Finalitzat