Programa tutoria entre iguals

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Potenciar altres dinàmiques dins de les actuacions del PAT.

Col·laborar amb altres recursos de la universitat per trobar sinergies i esforços contribuint a la qualitat universitària.

Crear un programa de tutoria entre iguals contextualitzat al grau de Pedagogia.

Portar a terme un projecte pilot que pugui assentar les bases d’una nova línia dins de la pròpia facultat.

Motivar a l’alumnat en les dinàmiques de la vida universitària, contribuint al seu desenvolupament personal i professional.  

Millorar els recursos existents per poder aprofitar el seu desenvolupament i sentit.

Contribuir a la millora del procés d’aprenentatge de l’estudiantat. 

Codi del projecte: 
2013PID-UB/007
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Noguera Pigem, Elena
Participants: 
Elena Noguera Pigem, Josep Puig Rovira, Mª Isabel de la Cerda Toledo, Pilar Figuera Gazo, Javier Ventura Blanco
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Pedagogia
Assignatures implicades: 
Professionalització i Sortides Laborals, Pla d'Acció Tutorial