QuiFiExp

Química Física Experimental
Presentació: 

El grup d’innovació docent està format per bona part del professorat implicat en la docència de les assignatures experimentals que el departament de Química Física ofereix en el grau de Química i en els màsters de Química de Materials Aplicada i Nanociència. El grup també compta amb la presència dels dos tècnics del departament que s’encarreguen de l’organització i el manteniment de l’equipament dels laboratoris.

Des de la seva concepció, l’objectiu del grup ha estat la implementació de pràctiques de laboratori que complementin la formació teòrica els alumnes, tant des del punt de vista de les competències de coneixement bàsiques, com de competències complementàries.

Donada la dinàmica particular de les assignatures experimentals de grau, aquestes són un marc adient com a projecte pilot de diferents iniciatives per a la millora en l’ensenyament.

Objectius de l'activitat del grup
  • Revisió i innovació en els continguts de les pràctiques de laboratori. En les pràctiques de grau, es fan revisions anuals dels guions de pràctiques, adaptant-los segons la retroalimentació rebuda dels alumnes i de les observacions realitzades per l'equip docent, per tal d’optimitzar-ne l’interès pedagògic en relació amb les assignatures de teoria de semestres anteriors.
  • Experimentació amb noves metodologies docents. La interacció més directa entre el professorat i els alumnes en les assignatures experimentals facilita l’estudi i l'aplicació de noves metodologies. Per exemple, s’ha considerat la utilització de mapes mentals com a eina d'ajut per a la preparació de les pràctiques assignades per part de l’alumnat, i s’ha valorat la possibilitat d’assignar pràctiques sense un guió completament definit (essencialment, només amb una llista d’objectius) a alumnes avançats.
  • Programa pilot de docència en anglès. Aprofitant l’existència de diversos grups de pràctiques durant cada semestre, des de fa dos cursos s’ha començat a oferir un grup cada semestre en anglès per a l’assignatura d’experimentació en Química Física de cinquè semestre. A més, el material bibliogràfic, inclòs el guió de pràctiques, és en anglès per a tot l’alumnat d’aquesta assignatura.
  • Gestió de la qualitat. En col·laboració amb membres del Comitè de la Qualitat de la Facultat de Química, s’ha posat èmfasi en la implementació de les metodologies per tal de garantir la qualitat en la docència, establint protocols per a la gestió de les incidències que puguin sorgir durant la realització de tasques experimentals.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/112
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Ignés Mullol, Jordi
Membres del grup: 
Josep Mª Lucas Alcorta
Miguel González Pérez
Elvira Gómez Valentín
Lydia Hernández Fernández
Albert Solé Sabaté
Carmen Sousa Romero
Fernando Mota Valeri
Ramon Sayós Ortega
Sergio Madurga Díez
Francesc Mas Pujadas
Ibério Moreira
Pere Lluis Cabot Julià
Maria Sarret Pons
Teresa Andreu Arbella
Albert Serrà Ramos