Transformació de l’activitat de Treball en Equip tradicional en Aprenentatge basat en Projectes

El present projecte es centra en transformar l’activitat convencional de Treball en Equip en un aprenentatge basat en projectes en l’assignatura de Política Econòmica de Espanya i de la UE (PEEiEU) i s’aplica als 5 grups que l’assignatura té programats. Aquesta transformació es du a terme aplicant l’aproximació teòrica a l’aprenentatge basat en projectes introduït al curs de l’ICE sobre aquesta metodologia.

L’assignatura té, en l’actualitat, quatre activitats programades:

a) l’ elaboració de mapes conceptuals (individual) de documents i articles bàsics de la bibliografia que els alumnes han de cercar per elaborar el seu projecte.

b) la redacció individual d'un document de reflexió curt,

c) la confecció d'un treball en equip

d) i la prova final de síntesis.

Cada activitat esta configurada en el campus com una tasca, té diferents instruments plantejats per realitzar-la i avaluar-la amb el corresponent feedback.

Es tracte de replantejar les activitats de manera que conflueixin en el resultat final de l’aprenentatge per projectes. El resultat esperat d’aquest hauria de ser un informe/document econòmic com els que els alumnes hauran d’elaborar en la seva vida professional.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius bàsics que proposa aquest projecte son:

1. Estructurar amb més coherència el coneixement adquirit per part de l’estudiant en funció de les activitats programades.

2. Fomentar el treball i l’aprenentatge en equip a partir de la formació d’equips i de la identificació i assignació dels diferents rols necessaris pel treball en equip.

3. Dissenyar formes d’avaluació adequades al treball per projectes

Per assolir aquest objectius es demanarà als diferents equips de treball d’alumnes units per fer un projecte, l’elaboració d’un Informe Econòmic sobre un problema de política econòmica. La raó principal per triar aquest format descansa en les característiques de la seva sortida professional. Aquest estudiants acostumen a ser empleats en organismes en els que s’hauran d’enfrontar a la necessitat d’analitzar un problema de política econòmica i, eventualment, proposar respostes i/o solucions. Alhora, cal incidir en que una gran part d’aquestes institucions gestionen recursos públics.

L’elaboració d’aquest Informe o document econòmic ha de servir per aplicar la metodologia de l’assignatura i ser capaços d’analitzar el perquè d’una actuació pública en l’àmbit econòmic i formar-se una opinió rigorosa sobre com solucionar un problema de política pública a partir d’un bon coneixement de les fonts adequades.

Atesos aquests objectius, entenem que una de les eines apropiades és la introducció de l’aprenentatge basat en projectes i l’aprofitament dels incentius que aquest aprenentatge comporta.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/031
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Termes Rife, Montserrat
Participants: 
Alejandro Estruch Manjon
Rosa Nonell Torres
Ensenyament/s: 
Economia
Assignatures implicades: 
PEEEiUE