Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Les noves eines de visualització 3D es configuren com elements de treball docent sobre els quals cal desenvolupar noves tècniques pedagògiques.

Aquesta proposta, basada en la capacitat tècnica desenvolupada per diversos grups de recerca de la Facultat de Geologia, té com objectiu l'exploració d'aquestes noves possibilitats sobre la base dels ensenyaments impartits a la Facultat. Sense oblidar la potencial extensió de l'experiència que s'obtingui a altres ciències experimentals.

Els ensenyaments de grau (Geologia, Enginyeria Geològica) i postgrau (Geologia i Geofísica de Reservoris, Ciències del Mar) de la Facultat de Geologia  són exemples paradigmàtics de la necessitat d'una comprensió tridimensional del nostre entorn. Els cossos i estructures geològiques, com moltes altres estructures naturals de qualsevol grandària, són tridimensionals. Malgrat això a la docència es fa encara amb un tractament 1D (perfils estratigràfics, diagrafies) o 2D (mapes, talls, perfils sísmics).

En la actualitat, la Facultat de Geologia és capdavantera en la recerca geològica en 3D. Ha  desenvolupat i utilitza diferents equips per a la visualització 3D (Laboratori de Modelització Analògica, SIMGEO, llicències de software), acumulant una important experiència que es pot transferir, per primer cop en tot l'Estat, a la docència.  Aquesta proposta, que és transversal, interdepartamental i multidisciplinar, pretén habilitar una aula d'informàtica i una sala-laboratori per tal d'aplicar la metodologia de la visualització 3D a la docència de la Facultat de Geologia. Paral·lelament, la proposta inclou la concepció i preparació de les practiques a realitzar a en aquests àmbits en assignatures com Cartografia, Geologia Estructural, Estratigrafia, Geologia d'hidrocarburs, Geologia integrada del subsòl,  Geologia marina i 3D Geological and Reservoir Modelling.

El projecte plantejat es proposa

1) Cercar mitjançant la integració metodològica i el suport tecnològic, l'assoliment de les competències transversals de l'alumnat, en especial dels graus.

2) Desenvolupar activitats docents que centrin l'acció en competències de tipus transversal. En aquest cas la integració i assimilació de conceptes mitjançant el treball en 3D a partir de les eines disponibles.

3) Innovar la docència adequant les eines i recursos TIC disponibles a la Facultat per  al treball en 3D

4) Iniciar una activitat de col·laboració dins del centre, involucrant dos departaments, tres grups docents i tres de recerca consolidats.

5 Difondre les conclusions de les accions d'innovació per a la millora de la qualitat docent a la UB

Codi del projecte: 
2012PID-UB/080
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Cabrera Pérez, Luis
Participants: 
Josep Antoni Muñoz De La Fuente, Miquel Canals Artigas
Estratègies de millora/innovació docent: