Edifici de la Universitat de Cervera

L'edifici de l’antiga Universitat de Cervera, ubicat prop de l’antic call jueu, fou construït entre 1718 i 1740.

La façana principal està configurada per dos pavellons prismàtics als angles, units per un parament longitudinal rematat per una llarga balustrada, i un pavelló central amb elements decoratius de gran càrrega simbòlica. Actualment l’edifici acull diversos equipaments de caràcter cultural i educatiu.

Foto: © Josep Giribet. Dipòsit Digital de la Generalitat de Catalunya