Estatuts de la Universitat de Cervera (I)

Llibre en paper, any 1726.

Primera pàgina del Decretto de Ereccion de la Real Universidad de Cervera. Els primers estatuts de la Universitat de Cervera van ser aprovats per Felip V l’any 1726. No va ser, però, fins al 1740 que s'hi va començar a impartir docència. El 1842 la Universitat va ser traslladada definitivament a la ciutat de Barcelona, mentre que la de Cervera va deixar d’existir.

Foto: © CRAI Biblioteca de Reserva, Universitat de Barcelona