Estatuts de la Universitat de Cervera (II)

Llibre en paper, any 1726.

Pàgina corresponent al Decretto de Ereccion de la Real Universidad de Cervera, on havien de signar totes les autoritats competents a sota del mandat del monarca, el qual firmava amb la fórmula «yo el Rey».

Foto: © CRAI Biblioteca de Reserva, Universitat de Barcelona