Façana principal

L’Edifici Històric vist des del costat oposat de la plaça de la Universitat.

La façana principal de l’Edifici Històric és la que s’obre a la Gran Via, tot i que en té quatre, ja que la construcció és un bloc únic amb façanes als quatre vents. Al contrari que la principal, amb una alineació recta, la façana posterior presenta una disposició en forma d’U.

Foto: © Universitat de Barcelona