El Diccionari de fitopatologia actualitzat i acabat

El Diccionari de fitopatologia, de M. Assumpció Moret, s’ha actualitzat amb la incorporació dels termes corresponents a les lletres de la S a la Z. Així doncs, l’obra està acabada, tot i que es poden produir actualitzacions menors en el cas que calgui millorar, esmenar o completar alguna informació. Podeu consultar aquest diccionari al portal UBTERM.

Comments are closed.